U bent hier

Verder uitstel compensatieregeling transitievergoeding bij ontslag wegens langdurige ziekte

De compensatieregeling voor transitievergoeding bij ontslag na twee jaar ziekte wordt verder uitgesteld. Dat schrijft demissionair minister Asscher in zijn vierde voortgangsbrief WWZ. De onzekerheid over de compensatieregeling duurt hiermee voort.

Wordt een werknemer na twee jaar arbeidsongeschiktheid wegens ziekte ontslagen, dan is de werkgever sinds de invoering van de WWZ verplicht een transitievergoeding te betalen. Demissionair minister Asscher zwichtte vorig jaar voor de druk van de Kamer om de Wet op dit punt aan te passen. 
 

Wetsvoorstel controversieel

  • In maart werd bij de Tweede Kamer het wetsvoorstel Wet aanpassing transitievergoeding ingediend. Hierin is onder andere opgenomen dat werkgevers worden gecompenseerd voor de transitievergoeding die zij wegens ontslag na twee jaar ziekte aan arbeidsongeschikte werknemers betalen. 
  • In mei werd dit wetsvoorstel controversieel verklaard. De behandeling ervan vindt plaats door de nieuwe regering.
  • Minister Asscher schrijft op 5 juli 2017 in zijn vierde voortgangsbrief WWZ dat wanneer het wetsvoorstel aangenomen mocht worden, de compensatieregeling - uit te voeren door UWV - niet per 1 januari 2019 in werking kan treden. Dit is gelegen in de voorbereidingstijd die, vooral vanwege aanpassing van de ICT systemen, nodig is.
 

Toekomst compensatieregeling nog steeds onzeker

De toekomst van de compensatieregeling is dan ook nog steeds onzeker. 
Het is immers afwachten of de nieuwe regering het wetsvoorstel (al dan niet in gewijzigde vorm) zal aannemen.  
 

Administreer uw transitievergoedingen goed

In verband met het vorenstaande adviseren wij u om de transitievergoedingen die u heeft betaald of in de toekomst nog dient te betalen in het kader van ontslag wegens arbeidsongeschiktheid, goed bij te houden in uw administratie. 
 
Mocht het wetsvoorstel in de toekomst worden aangenomen, dan is immers van belang dat u aan kunt tonen dat u uw arbeidsongeschikte werknemer een transitievergoeding heeft meegegeven. 
PO | VO | MBO | HBO | WO

Aanmelden voor de Verus nieuwsbrief

Iedere week het laatste nieuws uit het onderwijs