U bent hier

Verdeeldheid over verzwaring examens

In het onderwijs is verdeeldheid ontstaan over het voorstel van staatssecretaris Van Bijsterveldt om de exameneisen voor havo en vwo te verzwaren. Hogescholen en universiteiten steunen de bewindsvrouw. De middelbare scholen, leerlingen en ouders zijn bang voor negatieve gevolgen als de lat hoger wordt gelegd.

In het onderwijs is verdeeldheid ontstaan over het voorstel van staatssecretaris Van Bijsterveldt om de exameneisen voor havo en vwo te verzwaren. Hogescholen en universiteiten steunen de bewindsvrouw. De middelbare scholen, leerlingen en ouders zijn bang voor negatieve gevolgen als de lat hoger wordt gelegd.

De Kamer praat donderdag 22 januari 2009 over het plan van de staatssecretaris en daarom hebben alle partijen op het laatste moment brieven naar Den Haag gestuurd om hun standpunt nog eens onder de aandacht van de politici te brengen.

Kern van het voorstel van Van Bijsterveldt is dat leerlingen voor het centraal examen over het totaal van alle vakken gemiddeld een voldoende moeten hebben. Bovendien is voor de vakken Nederlands, Engels en wiskunde voortaan maximaal een 5 als eindcijfer (schoolexamen +  centraal examen) toegestaan. De instellingen van hoger onderwijs (verenigd in VSNU en HBO-raad) zijn ervan overtuigd dat als leerlingen op deze basis hun diploma behalen, ze beter voorbereid zijn voor hun studie. 

De VO-raad, het LAKS, Ouders & Coo en FORUM (instituut voor multiculturele ontwikkeling) vrezen juist dat de verzwaring van de exameneisen een averechts effect heeft. In een brief aan de Tweede Kamer zeggen de organisaties zich grote zorgen te maken over de gevolgen voor het keuzegedrag van leerlingen. Zij denken dat leerlingen vakken gaan vermijden, dan wel kiezen voor een lager niveau dan ze eigenlijk aankunnen. Ook voorzien ze dat groepen kwetsbare leerlingen de dupe worden, zoals eenzijdig getalenteerden, taalzwakkeren en zorgleerlingen.

De briefschrijvers zijn ook bang dat de ruimte die docenten hebben om zelf invulling te geven aan het schoolexamen in het gedrang komt en dat scholen de aandacht in hun lessen gaan beperken tot de stof die getoetst wordt in het centraal examen.

VO

Aanmelden voor de Verus nieuwsbrief

Iedere week het laatste nieuws uit het onderwijs