U bent hier

Verbeterde meldcode huiselijk geweld per 1 januari 2019 verplicht voor onderwijs

Werken met de verbeterde meldcode huiselijk geweld en het bijbehorende afwegingskader is vanaf 1 januari 2019 verplicht voor mensen die werken in de gezondheidszorg, onderwijs, kinderopvang, maatschappelijke ondersteuning, jeugdhulp en justitie.

Het doel van de verbeterde meldcode is om slachtoffers van huiselijk geweld beter en eerder in beeld te hebben, sneller te kunnen helpen en de veiligheid beter te kunnen monitoren over langere tijd. Het afwegen kan ertoe leiden dat melden bij Veilig Thuis noodzakelijk is.

Voor het hele onderwijsveld

De uitwerking van het afwegingskader onderwijs van de Meldcode is geldig voor het hele onderwijsveld: van primair t/m hoger en wetenschappelijk onderwijs.

Een aantal spilfiguren kan een rol spelen zoals de intern begeleider in het primair onderwijs, zorgcoördinator in het voortgezet onderwijs, studieloopbaanbegeleider in het mbo en decaan en psycholoog in het hoger onderwijs. Er is ook aandacht voor de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Tot 1 januari 2019  kunt u ervaring opdoen met het werken met het afwegingskader in de Meldcode en kunnen scholen zich voorbereiden op de nieuwe werkwijze.

Loulène Boersma, jurist bij Verus, schreef in MR magazine een artikel over de veranderingen en de gevolgen van de wijzigingen voort het onderwijs.

Het afwegingskader vindt u hier

PO | VO | MBO | HBO | WO

Aanmelden voor de Verus nieuwsbrief

Iedere week het laatste nieuws uit het onderwijs