U bent hier

Verbeter de communicatie tussen GMR en MR

Versterking medezeggenschap heeft een nieuwe handreiking Communicatie tussen GMR en MR gepubliceerd. De handreiking biedt leden van (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraden handvatten, tips en suggesties om een goede samenwerking tussen GMR en MR te bevorderen. In de bijlagen bij de handreiking staan ook een aantal praktische voorbeelden.

MR en GMR

De MR is de gesprekspartner van de directeur van de school en houdt zich bezig met zaken die op schoolniveau spelen. De GMR is de gesprekspartner van de (bovenschools) bestuurder en betrokken bij het beleid dat van belang is voor alle of de meerderheid van de scholen.

In de Wet medezeggenschap op scholen (Wms) is helder geformuleerd waar een GMR zich mee bezighoudt en wat het werkterrein van de MR is. Omdat de besluiten die de GMR neemt vaak effect hebben op het handelen van de MR’en is een goede communicatie tussen de raden belangrijk. Maar de Wms geeft niet aan hoe dat moet gebeuren en in de praktijk blijkt dat het contact tussen GMR en MR’en niet altijd soepel verloopt.

Beter draagvlak

In de nieuwe handreiking krijgen medezeggenschapsraden een aantal tips en suggesties hoe beide partijen vorm en inhoud kunnen geven aan de onderlinge communicatie. Door de samenwerking tussen GMR en MR’en te bevorderen, neemt het draagvlak voor te nemen beslissingen toe. En dat is in het belang van zowel het bestuur als de scholen.

Versterking medezeggenschap

Versterking medezeggenschap is een initiatief van alle bij medezeggenschap betrokken onderwijsorganisaties, waaronder Verus. Informatie over de Wms vindt u op infowms.nl en op onze site vindt u ook informatie, diensten en opleidingen met betrekking tot medezeggenschap. Of stel uw vraag over medezeggenschap aan jurist Kees Jansen.

PO | VO | MBO | HBO | WO

Aanmelden voor de Verus nieuwsbrief

Iedere week het laatste nieuws uit het onderwijs