U bent hier

Veertien scholen testen nieuwe natuurkundeles

Veertien scholen in het voortgezet onderwijs doen nu mee aan de test van lesmodules die ontwikkeld zijn in verband met de vernieuwing van het vak natuurkunde op havo en vwo. Deze nieuwe aanpak beoogt om het bètaonderwijs voor meer leerlingen aantrekkelijker te maken.

Veertien scholen in het voortgezet onderwijs doen nu mee aan de test van lesmodules die ontwikkeld zijn in verband met de vernieuwing van het vak natuurkunde op havo en vwo. Deze nieuwe aanpak beoogt om het bètaonderwijs voor meer leerlingen aantrekkelijker te maken.

Dat meldt de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) op haar website. Deze organisatie was vier jaar geleden een van de pleitbezorgers van een vernieuwing van de bètavakken. Vervolgens ging een commissie Nieuwe Natuurkunde (NiNa) aan de slag, die samen met een team van onderzoekers, docenten en didactici lesmodules ontwikkelden voor het nieuwe examenprogramma natuurkunde voor havo en vwo.

Kerngedachte is dat natuurkundeonderwijs meer is dan kennisoverdracht en dat het meer tot de verbeelding van de leerlingen spreekt als wordt aangehaakt bij natuurkundige concepten.  Aansprekende ontwikkelingen in de natuur- en sterrenkunde en actuele technische en maatschappelijke toepassingen worden als uitgangspunt voor het onderwijs gebruikt.

Deze aanpak moet bij leerlingen de nieuwsgierigheid prikkelen en verwondering losmaken. Zo is voor de havo een module samengesteld met als thema Zonnestelsel en heelal, als context voor tijd, energie en afstand. De vernieuwing van het vak natuurkunde moet ook bijdragen aan meer samenhang tussen de bètavakken.

De modules worden nu uitgetest op veertien scholen. Meer dan dertig leraren, 600 havo-scholieren en ruim 1200 vwo'ers zijn betrokken bij de experimentele fase. Op de havoscholen wordt deze fase aan het einde van dit schooljaar afgesloten met een experimenteel examen, het vwo volgt een jaar later. Op grond van de testresultaten levert NiNa in 2010 een advies over het nieuwe examenprogramma dat na 2012 ingevoerd zal worden.

>>Meer informatie op www.nieuwenatuurkunde.nl

VO

Aanmelden voor de Verus nieuwsbrief

Iedere week het laatste nieuws uit het onderwijs