U bent hier

Veel waardering voor initiatiefvoorstel over vrijwillige ouderbijdrage

Het initiatiefwetsvoorstel van Peter Kwint (SP) en Lisa Westerveld (GL) over de vrijwillige ouderbijdrage verbiedt dat scholen leerlingen waarvan de ouders geen vrijwillige geldelijke bijdrage hebben betaald, uitsluiten van activiteiten. In de eerste termijn van de Kamer klonk deze week veel waardering voor het initiatief. Tegelijk maakten een aantal fracties zich zorgen over de mogelijke gevolgen voor de bijzondere onderwijsprogramma’s die veel scholen aanbieden.

Historie

Veel woordvoerders wezen op de lange historie van de problematiek. Zo werd bijvoorbeeld in 2017 een motie aangenomen met het verzoek om de ouderbijdrage te maximeren. Met die motie is tot op heden niets gedaan. Daarnaast zijn er gedragscodes afgesproken tussen diverse partijen over de vrijwillige ouderbijdrage. Desondanks komt het, zo stelden diverse Kamerleden, nog steeds voor dat leerlingen worden buitengesloten van activiteiten.

Steun, maar ook kanttekeningen

De initiatiefnemers kregen veel waardering en steun voor hun initiatief. Niet alleen bij de linkse oppositie, maar ook van CDA, D66, PVV en VVD. Alle partijen zijn het eens dat kinderen niet de dupe mogen worden van het niet betalen van de vrijwillige ouderbijdrage. Een aantal woordvoerders vroeg zich af hoeveel ouders zich niet eens (durven) aanmelden bij een school wanneer ze te horen krijgen dat er sprake is van een (vrijwillige) ouderbijdrage. Deze Kamerleden denken dat daarmee segregatie en kansenongelijkheid wordt vergroot.

Andere Kamerleden maken zich zorgen over het effect van dit initiatief op het voortbestaan van onderwijsprogramma’s als Technasia, Tweetalig Onderwijs, DAMU- en Lootscholen etc. Zij denken dat die programma’s in gevaar zullen komen wanneer ouders beseffen dat ze niet hoeven te betalen voor dit extra aanbod.

Dan maar helemaal afschaffen?

Wim-Jan Renkema, woordvoerder namens de fractie van GroenLinks gooide de knuppel in het hoenderhok door de vraag aan zowel de initiatiefnemers als minister Slob te stellen, waarom we de hele ouderbijdrage niet gewoon afschaffen vanuit de gedachte dat het funderend onderwijs gewoon gratis moet zijn. Die vraag was olie op het vuur voor een aantal Kamerleden die hier een verborgen agenda vermoeden: eerst dit wetsvoorstel, daarna de vrijwillige ouderbijdrage helemaal afschaffen.

Vervolg

Op een later moment zullen zowel de initiatiefnemers als minister Slob de vragen beantwoorden.

  

PO | VO

Aanmelden voor de Verus nieuwsbrief

Iedere week het laatste nieuws uit het onderwijs