U bent hier

Veel belangstelling voor Onderwijs Bewijs

Vanuit het onderwijs is er veel belangstelling om mee te doen aan het Actieprogramma Onderwijs Bewijs. OCW stimuleert met dit programma wetenschappelijke experimenten, die aan het licht moeten brengen wat wel en wat niet werkt in de aanpak van onderwijs (evidence based). Er zijn in totaal 112 onderzoeksvoorstellen ingediend.

Vanuit het onderwijs is er veel belangstelling om mee te doen aan het Actieprogramma Onderwijs Bewijs. OCW stimuleert met dit programma wetenschappelijke experimenten, die aan het licht moeten brengen wat wel en wat niet werkt in de aanpak van onderwijs (evidence based). Er zijn in totaal 112 onderzoeksvoorstellen ingediend.

Dit blijkt uit het proces-verbaal dat is opgemaakt na sluiting van de inzendingstermijn van 15 december 2008. Het Actieprogramma is namelijk geen subsidieregeling, maar een prijsvraag waar scholen en onderzoeksinstellingen op basis van de regels van Europese aanbesteding, op in hebben geschreven. Een jury beoordeelt de ingediende projectvoorstellen. In de periode tot 2010 is daar ongeveer 25 miljoen euro voor beschikbaar.

Een voorbeeld van een onderzoek kan zijn dat een of meer scholen nieuwe lesmethodes ontwikkelen en op basis van wetenschappelijk onderzoek willen nagaan of ze succesvol en toepasbaar zijn.

De onderzoeken moeten betrekking hebben op een van de vooraf bepaalde thema's. De verdeling van de ingediende projectvoorstellen over de thema's is als volgt:

  • Doorlopende leerlijn rekenen en taal: 33
  • Het lerarentekort: 26
  • Hoogbegaafdheid: 24
  • Onderwijs in relatie tot Jeugdzorg: 14
  • Doorlopende leerlijn van vroeg- naar voorschoolse educatie: 7
  • Verbetering aanvankelijk leesonderwijs leerlingen speciaal onderwijs: 4
  • Raakvlak met één of meerdere thema's 4

Het Actieprogramma beoogt meer evidence-based kennis te verwerven over effectief en efficiënt onderwijs. Daarnaast is het van belang (meer) verbindingen te leggen tussen het onderwijsveld en wetenschappelijke onderzoek.

>>Meer informatie op www.onderwijsbewijs.nl

PO | VO

Aanmelden voor de Verus nieuwsbrief

Iedere week het laatste nieuws uit het onderwijs