U bent hier

Veel basisscholen doen al aan techniek: ‘Ook doeners kunnen excelleren’

De pabo’s moeten hun studenten leren hoe ze les kunnen geven in wetenschap en techniek. PvdA en VVD willen dat het kabinet hier extra geld voor uittrekt. Door kinderen al op de basisschool in aanraking te brengen met techniek kiezen meer kinderen later voor een technische opleiding, zo is de gedachte. Een derde van de basisscholen biedt de leerlingen nu al technieklessen.

CBS De Wegwijzer in Geesburg is een van de scholen die met techniek aan de weg timmeren. Het team heeft meegedaan aan het VTB-pro (Verbreding Techniek in het Basisonderwijs). Daarnaast hadden we het project van de Techniekcoach. Een coach, afkomstig uit het bedrijfsleven, heeft de leerkrachten geschoold in het onderwijzen van wetenschap en techniek en hoe ze met materialen aan de slag kunnen. In alle klassen doen kinderen nu mee aan techniekprojecten.

Onlangs won de school de Techniek Torens in een wedstrijd van Bouwend Nederland Drenthe. “Daar zijn we heel blij mee, want zo’n investering (7425 euro) is voor ons niet op te brengen”, zegt directeur Carolina Camies.  Het geeft De Wegwijzer een extra stimulans om door te gaan. Een van de voordelen van techniek in het basisonderwijs is dat het vooral de doeners op school de ruimte biedt om uit te blinken. “Er zijn kinderen die niet zo talig zijn, of zwak in rekenen. Die kunnen op deze manier toch excelleren”, aldus Camies.

Piet van Kesteren, algemeen directeur van VPCBO in Coevorden, beaamt dat laatste. “We hebben een plusklas voor hoogbegaafde leerlingen, maar ik zeg wel eens: we zouden ook een klusklas moeten hebben voor leerlingen die graag met hun handen werken.” Op verschillende scholen van VPCBO, waaronder De Wegwijzer, staat techniek prominent op de kaart. Dat is broodnodig volgens Van Kesteren, want Nederland stevent af op groot tekort aan technische vakmensen.

Hoogleraar in de klas
Max van de Pol, directeur onderwijs/personeel van Stichting PCO Alblasserdam/Zwijndrecht, is eveneens voorstander van techniek op de basisschool. “Wij hebben afgelopen jaren daar beleid voor gemaakt. Op een aantal van onze scholen is het al regulier. Voor hoogbegaafde leerlingen bieden we science in bredere zin. Voor kinderen die praktisch zijn ingesteld hebben we techniek”.

Net als op basisschool De Wegwijzer is op de scholen van PCOAZ wetenschap en techniek geen apart vak. Het is geïntegreerd in andere vakken zoals rekenen/wiskunde, maar ook aardrijkskunde, geschiedenis en handvaardigheidlessen. “Maar het kan ook heel goed bij verkeersonderwijs aan bod komen. Laat kinderen maar lekker knutselen aan lampjes en draadjes van een fiets.”

Op de scholen van PCOAZ hebben de leerkrachten ook de beschikking over Techniek Torens. En soms komen er mensen uit het bedrijfsleven of de wetenschap om de leerlingen wegwijs te maken in de wondere wereld van de techniek. Laatst was er nog een heuse hoogleraar te gast. “We willen leerlingen al op vroege leeftijd in aanraking brengen met wetenschap en techniek. Dat ze ervaren dat het boeiend is en dat ze misschien later een opleiding in die richting gaan volgen. En we hebben goede contacten met het voortgezet onderwijs. Leerlingen uit de bovenbouw kunnen op de middelbare school met techniek aan de gang.”

Over techniek in het basisonderwijs

  • Al decennialang zijn er activiteiten om leerlingen te interesseren voor wetenschap en techniek (zoals Technica10). Om te voorzien in de groeiende behoefte aan technische vaklui en bèta’s voert de overheid sinds 1990 gericht beleid.
  • In 2004 is gestart met het Nationaal Actieplan programma Verbreding Techniek Basisonderwijs (VTB). Dat programma is in 2010 gestopt. Het resultaat is dat in die periode 2500 basisscholen wetenschap en techniek een vaste plek binnen het onderwijs gegeven. Ook zijn er 12 750 (toekomstige) leerkrachten geschoold in wetenschap- en techniekonderwijs. In 2011–2012 zijn 565 schoolleiders en 2472 leerkrachten geschoold.
  • In de kerndoelen van het primair onderwijs staat dat scholen aandacht moeten schenken aan natuur en techniek.
  • In augustus 2014 wordt voor de pabo’s de nieuwe kennisbasis van kracht. Een van de elementen is dat studenten geschoold worden in het onderwijzen van natuur en techniek.
  • In april 2013 komt het kabinet met een pact om het tekort van technici (150.000 vanaf 2016) tegen te gaan. Onderdeel van het pact is het (technisch) onderwijs.

 

WO | HBO | PO

Aanmelden voor de Verus nieuwsbrief

Iedere week het laatste nieuws uit het onderwijs