U bent hier

Vanaf welke leeftijd mag een leerling onder de AVG zelf toestemming geven voor het verwerken van zijn/haar persoonsgegevens?

In de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) is in art. 5 opgenomen dat vanaf 16 jaar jongeren zelf toestemming moeten geven voor de verwerking van hun persoonsgegevens. 
Tot 16 jaar kan een leerling dus niet zelf toestemming geven, maar zal zijn/haar wettelijk vertegenwoordiger dit moeten doen. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is deze leeftijdsgrens echter niet op dezelfde manier terug te vinden.

Alleen als het gaat om toestemming in het kader van internetdiensten of mobiele telefoniediensten die rechtstreeks worden aangeboden aan kinderen (bijvoorbeeld een online spel of sociaal netwerk), is in de AVG het uitgangspunt opgenomen dat kinderen vanaf 16 jaar zelf toestemming moeten geven. 
Voor andere gegevensverwerkingen waarvoor toestemming nodig is, is in de AVG dus geen leeftijdsgrens meer opgenomen. 

Waarschijnlijk wordt 16 jaar gehanteerd

In het wetsvoorstel ‘Uitvoeringswet AVG’ dat in december is ingediend bij de Tweede Kamer, wordt echter voorgesteld om de leeftijdsgrens van 16 jaar te blijven hanteren in alle gevallen waarin om toestemming wordt gevraagd. 

Wordt het wetsvoorstel in de huidige vorm aangenomen, dan zal dat dus betekenen dat ook na 25 mei 2018 (de inwerkingtredingsdatum van de AVG) blijft gelden dat een leerling pas vanaf de leeftijd van 16 jaar, zelf toestemming kan geven voor het verwerken van zijn/haar persoonsgegevens. 

Contact

Mocht u naar aanleiding van bovenstaande nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met de helpdesk van Verus, telefonisch bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 15.00 uur op 0348 74 44 60. Het e-mailadres van de helpdesk is helpdesk@verus.nl.

PO | VO | MBO

Aanmelden voor de Verus nieuwsbrief

Iedere week het laatste nieuws uit het onderwijs