U bent hier

Van taalsterke scholen is 23 procent christelijk

Zo'n negenhonderd basisscholen in Nederland zijn taalsterk en daarvan heeft 23 procent een protestants-christelijke signatuur. Het christelijk onderwijs is daarmee ondervertegenwoordigd in de categorie van scholen waar de kinderen tot goede taalprestaties komen. Dat blijkt uit een onderzoek van de Onderwijsinspectie naar de basisvaardigheden taal in het basisonderwijs, dat woensdag is gepubliceerd.

Zo'n negenhonderd basisscholen in Nederland zijn taalsterk en daarvan heeft 23 procent een protestants-christelijke signatuur. Het christelijk onderwijs is daarmee ondervertegenwoordigd in de categorie van scholen waar de kinderen tot goede taalprestaties komen. Dat blijkt uit een onderzoek van de Onderwijsinspectie naar de basisvaardigheden taal in het basisonderwijs, dat woensdag is gepubliceerd.

Ongeveer zeshonderd van de vijfduizend Nederlandse basisscholen in het onderzoek vallen in de categorie taalzwak (12%). Van die scholen heeft 30 procent een christelijke signatuur, en dat komt overeen met het aandeel van het christelijk onderwijs in het gehele primair onderwijs. Veruit de meeste basisscholen (3500) doen het gemiddeld qua taalprestaties en daarvan is 30 procent protestants-christelijk. De openbare scholen zijn met 45 procent in de categorie taalzwakke scholen sterk oververtegenwoordigd.

Uit het rapport van de inspectie blijkt overigens dat het op basis van de beschikbare gegevens niet mogelijk is om absolute uitspraken te doen over het niveau van de taalvaardigheid op de basisscholen. Wel kan er een analyse gemaakt worden van de prestaties van scholen met een vergelijkbare leerlingpopulatie en dan blijken er grote onderlinge verschillen te zijn. Er zijn dus bijvoorbeeld scholen met veel achterstandsleerlingen die het op het gebied van het taalonderwijs goed doen, terwijl andere scholen met dezelfde type leerlingen het slecht doen. Als achterstandsleerlingen op een school zitten die minder aandacht aan taal besteedt, lopen ze soms zelfs twee jaar achter op leeftijdsgenoten. Ook zijn er scholen zonder achterstandsleerlingen die taalzwak zijn. Volgens de inspectie is het zonneklaar dat de school en de leerkracht het verschil maken.

Uit een nadere analyse van de kwaliteitsonderzoeken van de inspectie blijkt dat taalsterke scholen het op onderdelen als didactisch handelen, tijdsbesteding, actieve rol van de leerlingen, leerlingenzorg, leerstofaanbod en het effectief gebruik van toetsgegevens veel beter doen dan taalzwakke scholen. De inspectie hoopt dat verder onderzoek dat dit jaar wordt uitgevoerd, meer inzicht geeft in de samenhang tussen taalprestaties en de inrichting van het onderwijsleerproces. Ze vindt het van groot belang dat wordt geïnvestereerd in de deskundigheid en de ondersteuning van (aanstaande) leraren, zodat er meer taalsterke scholen komen.

De bewindslieden op Onderwijs zien in het onderzoek een bevestiging van hun Kwaliteitsagenda Primair Onderwijs, waarin verbetering van de taal- en rekenprestaties centraal staat. 

Early Warning System van de Besturenraad Voorkomen is beter dan genezen! De Besturenraad heeft een Early Warning System (EWS) ontwikkeld dat scholen helpt om in een vroegtijdig stadium te signaleren dat er problemen zijn op het gebied van de kwaliteit van het onderwijs. >>Meer informatie over het EWS [1-1-6-13].

Download

 

 

PO

Aanmelden voor de Verus nieuwsbrief

Iedere week het laatste nieuws uit het onderwijs