U bent hier

Van Bijsterveldt: Zorgen over leiderschap in het MBO

Staatssecretaris Marja van Bijsterveldt (Onderwijs, CDA) vraagt zich af of alle colleges van bestuur in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) wel voldoende kwaliteit in huis hebben. "Ik maak me daar zorgen over", zei de staatssecretaris woensdag 4 juni 2008 tijdens een overleg met de vaste kamercommissie voor Onderwijs over de invoering van het competentiegericht onderwijs (cgo) in het mbo.

Staatssecretaris Marja van Bijsterveldt (Onderwijs, CDA) vraagt zich af of alle colleges van bestuur in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) wel voldoende kwaliteit in huis hebben. "Ik maak me daar zorgen over", zei de staatssecretaris woensdag 4 juni 2008 tijdens een overleg met de vaste kamercommissie voor Onderwijs over de invoering van het competentiegericht onderwijs (cgo) in het mbo.

Tekst: Emmanuel Naaijkens

En juist met de invoering van de ingrijpende vernieuwing van het mbo komt het volgens de bewindsvrouw aan op goed leiderschap. Het is haar opgevallen dat er instellingen zijn die helemaal op koers liggen waar het gaat om de invoering van het competentiegericht onderwijs, maar er zijn er ook met problemen. "Er zal nog flink geïnvesteerd moeten worden in het leiderschap en in het middel management", aldus Van Bijsterveldt.

De uitlatingen van de staatssecretaris over de kwaliteit van de leiding op een aantal mbo-scholen vielen sommige Kamerleden rauw op het dak. "Ik schrik hier echt van, dit is zeer zorgelijk", reageerde Dezentjé-Hamming (VVD). De commissie besprak woensdag de voortgang van het vernieuwingsproces in het mbo. Alle fracties gaven te kennen de gekozen richting te steunen, maar met name vanuit SP, GroenLinks en de PVV werden er kritische kanttekeningen geplaatst bij de wijze waarop deze vernieuwing wordt doorgevoerd en de risico's die er zijn op mislukken.

Ze wezen erop dat lering moet worden getrokken uit het rapport van de commissie Dijsselbloem: geen vernieuwingen zonder breed draagvlak binnen de scholen, geen van bovenaf opgelegde plannen en voldoende tijd en middelen om het cgo tot een succes te maken. "We moeten zeker weten dat deze vernieuwing Dijsselbloemproof is", betoogde Nathalie de Rooij (SP).

PvdA-woordvoerder Staf Depla drong erop aan om toch vooral niet vast te houden aan de invoeringsdatum van 2010. De staatssecretaris voelde daar niets voor, al was het maar om druk op de ketel te houden in het vernieuwingsproces. De invoering is al een keer uitgesteld, de oorspronkelijke invoeringsdatum was 2008.

Voortdenderende trein Kamerlid Tofik Dibi (GroenLinks) meent dat de invoering van het cgo een 'voortdenderende trein' is, maar Van Bijsterveldt hield de commissie voor dat er in 2009 een grondige evaluatie komt van het proces. Op dat moment kan er altijd nog pas op de plaats gemaakt worden.

Uit die evaluatie zal ook moeten blijken dat de colleges van bestuur van de scholen zich serieus hebben ingespannen bij het betrekken van docenten en studenten bij het realiseren van het cgo. Voor de hele commissie is dat een hard punt en de staatssecretaris is het daarmee eens. De zorgen van de commissie komen voort uit verhalen van docenten dat de vernieuwingen hen soms door de strot worden geduwd en dat ze daar niets of nauwelijks bij in te brengen hebben. Volgens Van Bijsterveldt is er wat dat betreft geen eenduidig beeld: "Er zijn ook instellingen waar het gewoon goed loopt."

De bewindsvrouw gaat de colleges van bestuur erop aanspreken als ze niet serieus werk maken van het verwerven van draagvlak onder hun eigen personeel. Ook het procesmanagment dat de implementatie van de vernieuwingen begeleidt heeft een taak om daar op toe te zien.

Ze voelde niets voor een suggestie van Depla om per vestiging de medezeggenschapsraad in meerderheid te laten beslissen over vernieuwingsplannen. "We moeten niet op de stoel van de bestuurders gaan zitten. Door ze op dit onderwerp aan te spreken, ga ik al heel ver", zei Van Bijsterveldt. In dit verband wilde ze wel kwijt dat docenten zich assertiever mogen tonen naar hun bestuurders toe. Op sommige scholen kiezen docenten in haar ogen te snel voor een slachtofferrol.

Kennisniveau Vanuit de commissie werd erop aangedrongen dat kennis, vaardigheden en beroepshouding in goed evenwicht moeten zijn. Met name vanuit de oppositie kwamen bezorgde geluiden over een dalend kennisniveau als gevolg van de vernieuwingen.

CDA-kamerlid Jacques Biskop is ervan overtuigd dat het cgo tot een succes kan uitgroeien, maar dan moeten er nog wel wat verbeteringen worden doorgevoerd. "Ik neem afstand van de karikaturen die er in discussies van het competentiegericht leren gemaakt worden, maar helaas gebeurt dat soms ook in de praktijk."

Staatssecretaris Van Bijsterveldt benadrukte dat de instellingen zelf in alle vrijheid kunnen kiezen hoe ze de vernieuwing vormgeven. "Daar ga ik niet over, en ook het procesmanagement zal niet de boodschap van een bepaalde didactische aanpak verkondigen", zei de staatssecretaris, daarmee verwijzend naar de vernieuwingen van de tweede fase op havo/vwo, waar het procesmanagement wel een vernieuwende didactiek propageerde.

MBO

Aanmelden voor de Verus nieuwsbrief

Iedere week het laatste nieuws uit het onderwijs