U bent hier

Van Bijsterveldt: salaris top te hoog

De maximumsalarissen voor directeuren en bestuurders in het voortgezet onderwijs zijn nog altijd te hoog. Per 1 januari 2009 is het hoogste salaris € 178.400 op basis van de beloningsleidraad van de VO-raad en dat is volgens staatssecretaris Van Bijsterveldt op een te grote afstand van het hoogste directiesalaris in de CAO voor het voortgezet onderwijs (€ 105.000).

De maximumsalarissen voor directeuren en bestuurders in het voortgezet onderwijs zijn nog altijd te hoog. Per 1 januari 2009 is het hoogste salaris € 178.400 op basis van de beloningsleidraad van de VO-raad en dat is volgens staatssecretaris Van Bijsterveldt op een te grote afstand van het hoogste directiesalaris in de CAO voor het voortgezet onderwijs (€ 105.000).

De staatssecretaris laat dit weten in antwoord op vragen van het CDA kamerlid Jan de Vries. Er bestaat al langer onenigheid tussen politiek Den Haag en de VO-raad over wat een passende  maximumbeloning is voor bestuurders. 

Van Bijsterveldt vindt dat de leidraad niet past in de lijn van de voorstellen van de commissie Dijkstal over de hoogte van salarissen van bestuurders in de semipublieke sector. De bewindsvrouw heeft al een aantal malen rond de tafel gezeten met de VO-raad over een aanscherping (lees verlaging) van de beloningsnormen, maar tot nu toe zonder resultaat.

Ze wijst erop dat het ministerie van Binnenlandse Zaken werkt aan wetgeving om de topinkomens in de semipublieke sector te normeren en te maximeren. Op dit moment is er in het voortgezet onderwijs alleen een beloningsleidraad, die onderwerp van gesprek is van de sociale partners, de staatssecretaris heeft nog geen instrument om in te grijpen. Die is er pas als er een door haar goed te keuren beloningscode wordt ingevoerd.

Van Bijsterveldt merkt verder op dat de huidige leidraad volgens de VO-raad alleen geldt voor bestuurders die niet onder de werking van de CAO VO vallen, zoals leden van een raad van bestuur. Maar de bewindsvrouw bestrijdt de juistheid van deze stelling, zij meent dat alle bestuurders in het VO onder de werkingssfeer van de CAO VO vallen omdat zij, op de keper beschouwd, personeelsleden zijn.

De staatssecretaris waarschuwt de VO-raad ervoor dat toepassing van de huidige beloningsleidraad voor eigen risico is. Het kan namelijk zijn dat die leidraad gunstiger is dan wat er later in de beloningscode wordt vastgelegd.

VO

Aanmelden voor de Verus nieuwsbrief

Iedere week het laatste nieuws uit het onderwijs