U bent hier

Van Bijsterveldt: geen gouden standaard voor schaalgrootte

Staatssecretaris Van Bijsterveldt (Onderwijs) vindt niet dat er een 'gouden standaard is voor een ideale schaalgrootte'. Volgens de bewindsvrouw is de 'menselijke maat' niet alleen in kleine scholen te realiseren, maar is het mogelijk om ook binnen grote instellingen het onderwijs kleinschalig te organiseren.

Staatssecretaris Van Bijsterveldt (Onderwijs) vindt niet dat er een 'gouden standaard is voor een ideale schaalgrootte'. Volgens de bewindsvrouw is de 'menselijke maat' niet alleen in kleine scholen te realiseren, maar is het mogelijk om ook binnen grote instellingen het onderwijs kleinschalig te organiseren.

Van Bijsterveldt schrijft dat in antwoord op vragen van de SP-Kamerleden Van Dijk en De Rooij. Ze reageerden bezorgd op berichten dat twee grote regionale opleidingencentra in Noord-Holland (Horizon College en Regio College) hebben aangekondigd met elkaar te willen fuseren. Daardoor ontstaat een één grote instelling met 21.000 deelnemers, 300 opleidingen en 1800 medewerkers.

De SP'ers vrezen dat de fusie uitmondt in een grote leerfabriek. De staatssecretaris wil nog geen oordeel vellen over de bestuurlijke fusie, omdat het vooralsnog gaat om een intentieverklaring. Pas als er een concrete aanvraag ligt bij OCW wil ze zeggen wat ze ervan vindt.

De bewindsvrouw geeft al wel aan welke criteria onder meer een rol zullen spelen. "Zoals u weet, hecht ik veel waarde aan de menselijke maat binnen onderwijsinstellingen. Tegelijkertijd vormen andere zaken zoals de toegankelijkheid (een goede spreiding van voorzieningen, het behoud van bestaande voorzieningen), de keuzemogelijkheden voor studenten en hun ouders (gedifferentieerd aanbod in de regio), en de doelmatige besteding van publieke middelen ook belangrijke dimensies in dit vraagstuk", schrijft de staatssecretaris.

Ze werkt op dit moment samen met haar collega-staatssecretaris Dijksma en minister Plasterk aan een brief waarin ze haar plannen ontvouwt ten aanzien van de invoering van een fusietoets. De brief gaat voor de begrotingsbehandeling in november naar de Kamer.

Tijdelijke fusiestop De Tweede Kamer heeft inmiddels een motie van Van Dijk (SP) en Depla (PvdA) aangenomen om een tijdelijke fusiestop in te stellen totdat het kabinetsvoorstel voor een fusietoets bekend is.

WO | HBO | PO | VO

Aanmelden voor de Verus nieuwsbrief

Iedere week het laatste nieuws uit het onderwijs