U bent hier

Van Bijsterveldt: Er is draagvlak voor vernieuwing mbo

De invoering van het competentieleren in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) kan rekenen op voldoende draagvlak vanuit de sector. Dat stelt staatssecretaris Marja van Bijsterveldt (Onderwijs) in antwoorden op schriftelijke vragen van de SP. Woensdag 4 juni 2008 vergadert de vaste kamercommissie voor Onderwijs over de vernieuwing in het mbo.

De invoering van het competentieleren in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) kan rekenen op voldoende draagvlak vanuit de sector. Dat stelt staatssecretaris Marja van Bijsterveldt (Onderwijs) in antwoorden op schriftelijke vragen van de SP. Woensdag 4 juni 2008 vergadert de vaste kamercommissie voor Onderwijs over de vernieuwing in het mbo.

De socialistische leden Van Dijk en De Rooij betwijfelen of met name onder docenten voldoende steun is voor deze ingrijpende vernieuwingen. Ze stelden de staatssecretaris onder meer de vraag of ze bereid is de invoering van het competentiegericht onderwijs over te laten aan de docenten en de instellingen zelf 'en af te zien van invoering zo lang er geen aantoonbaar draagvlak is onder het onderwijspersoneel.'

Van Bijsterveldt bestrijdt dat er geen steun zou zijn. Ze wijst er verder op dat de vertaling van de competentiegerichte kwalificatiestructuur nu al bij de scholen ligt. 'Scholen hebben extra tijd gekregen en dat was nodig. Maar ik vind ook dat er binnen scholen prioriteit gegeven mag worden aan het inrichten en verbeteren van competentiegerichte opleidingen.'

In 2010 moeten alle zeventig regionale opleidingencentra (ROC's) en vakscholen het nieuwe onderwijs hebben ingevoerd. Dat is al twee jaar later dan aanvankelijk de bedoelding was. De helft van de ongeveer 500.000 leerlingen in het mbo volgt nu al, in de experimentele fase, onderwijs volgens het model van het competentieleren.

Volgens de SP-kamerleden verschijnen er alleen maar 'juichende artikelen' over het nieuwe mbo, wat volgens hen het cynisme onder docenten versterkt. Ze willen dat Van Bijsterveldt zorgt voor een meer evenwichtige voorlichting over de onderwijspraktijk op de ROC's. De staatssecretaris meent dat daar al sprake van is. 'Ik heb de artikelen waarnaar verwezen wordt, herlezen en ik kan niet anders dan constateren dat de toon positief-kritisch is. Ik vind de positieve toon passen bij de inzet van de sector; er wórdt hard gewerkt, veel docenten zijn betrokken bij de onderwijsvernieuwing en studenten zíjn te spreken over competentiegericht onderwijs', schrijft de staatssecretaris in haar antwoord aan de SP'ers.

Van Bijsterveldt wijst erop dat sinds het rapport van de commissie Dijsselbloem er een duidelijk onderscheid wordt gemaakt tussen het 'wat' in het onderwijs en het 'hoe' en dat zij in dat opzicht niet zal treden in het beleid van de ROC's. Ze is van mening dat het doel van het vernieuwingsproces in het mbo nog niet bereikt is, maar wel steeds dichterbij komt: 'Goed opgeleide mbo'ers die met hun diploma direct aan de slag gaan in een passende baan of verder gaan naar een vervolgopleiding.'

MBO

Aanmelden voor de Verus nieuwsbrief

Iedere week het laatste nieuws uit het onderwijs