U bent hier

Unieke samenwerking in Hoogeveen voor passend onderwijs

Onderwijsinstellingen in noordoost-Nederland gaan nauw samenwerken om elk kind in Hoogeveen en omstreken onderwijs te bieden dat aansluit bij zijn of haar talenten. Deze samenwerking richt zich op het gezamenlijk realiseren van huisvesting voor passend onderwijs. Volgens de initiatiefnemers is het plan het unieke en concrete Hoogeveense antwoord op het beleid vanuit Den Haag voor de invoering van passend onderwijs in 2011. De Besturenraad is nauw betrokken geweest bij dit samenwerkingsproject.

Onderwijsinstellingen in noordoost-Nederland gaan nauw samenwerken om elk kind in Hoogeveen en omstreken onderwijs te bieden dat aansluit bij zijn of haar talenten. Deze samenwerking richt zich op het gezamenlijk realiseren van huisvesting voor passend onderwijs. Volgens de initiatiefnemers is het plan het unieke en concrete Hoogeveense antwoord op het beleid vanuit Den Haag voor de invoering van passend onderwijs in 2011. De Besturenraad is nauw betrokken geweest bij dit samenwerkingsproject.

De betrokken partijen bij de samenwerking zijn het Roelof van Echten College te Hoogeveen, het Regionaal Expertise Centrum Noord Nederland - RENN 4 te Groningen, het Regionaal expertisecentrum De 4 Provinciën uit Meppel, Stichting DREEI te Hoogeveen, het Onderwijscentrum De Twijn te Zwolle en de G.J. van der Ploegschool uit Hoogeveen.

Kinderen met gedragsproblemen, hoogbegaafde kinderen en bijvoorbeeld kinderen met een lichamelijke beperking hebben allemaal recht op uitdagend onderwijs dat bij hem of haar past. In ons land wordt dat gerealiseerd binnen verschillende schooltypen. Stigmatiseren van kinderen en hun ouders, het laten functioneren van kinderen onder hun niveau, vroegtijdig schooluitval, groei van het speciaal onderwijs en bijvoorbeeld het onbenut laten van speciale talenten zijn voorbeelden van de gevolgen van deze aanpak.

Het Roelof van Echten College en haar partners spreken al enige tijd met elkaar over de manier waarop passend onderwijs kan worden ingericht. De huisvestingsplannen van de scholen spelen daarbij een grote rol. Deze huisvestingplannen maakt het zinvol om te onderzoeken hoe gezamenlijk gezorgd kan worden voor het vervullen van de wens dat elk kind onderwijs ontvangt die bij hem of haar past en stimuleert. Deze gezamenlijke aanpak maakt expertise deling, zorg op maat en het snel en adequaat reageren op probleem situaties rond en met een kind mogelijk. Dit zal naar verwachting niet alleen positieve gevolgen hebben voor de kinderen die het Voortgezet Speciaal Onderwijs volgen maar ook voor de kinderen uit het reguliere onderwijs (preventief).

Namens de deelnemende partijen heeft het Roelof van Echten College de voortrekkersrol op zich genomen voor het vormgeven van het passend onderwijs Hoogeveen breed. Daartoe zijn er naast eerder genoemde partijen ook gesprekken met de basisscholen, RSG Wolfsbos, de samenwerkingsverbanden VO en PO, de gemeente Hoogeveen en de provincie Drenthe. Alle partijen vinden het wenselijk en noodzakelijk zich breed te oriënteren op het proces en de komende wetgeving van passend onderwijs dat naar verwachting grote invloed zal hebben op de organisaties.

PO | VO

Aanmelden voor de Verus nieuwsbrief

Iedere week het laatste nieuws uit het onderwijs