U bent hier

U moet uw medezeggenschapsreglementen wijzigen

Op 14 juli 2016 is de Wet versterking bestuurskracht onderwijsinstellingen in het Staatsblad gepubliceerd. Dit houdt in dat alle medezeggenschapsreglementen gewijzigd moeten worden.

De datum waarop de wet in werking treedt is nog niet bekend gemaakt. In tegenstelling tot eerdere berichten is dit niet 1 augustus jongstleden, maar vermoedelijk 1 januari 2017. 

De basisreglementen medezeggenschapsraad van Verus worden momenteel aangepast aan de Wet versterking bestuurskracht onderwijsinstellingen en aan de wet Huis voor Klokkenluiders. Het is de bedoeling dat de conceptreglementen tijdig (voor 1 januari aanstaande) aan de medezeggenschapsraad ter instemming voorgelegd kunnen worden.

 

PO | VO | MBO | HBO | WO

Aanmelden voor de Verus nieuwsbrief

Iedere week het laatste nieuws uit het onderwijs