U bent hier

Tussendoelstellingen functiemix niet gehaald

De voortgangsrapportage 2011 van het Actieplan LeerKracht rept over een ‘uitdaging’, ‘veelbelovend’, ‘een goed begin’ en ‘grote vooruitgang’, maar de tussendoelstellingen voor de invoering van de functiemix zijn bij lange na nog niet gehaald. De tussenrapportage werd maandag (18-04-2011) gepresenteerd.

po
Het percentage LB-docenten in het primair onderwijs verviervoudigde tussen 2008 en 2010 tot 6,7%. “Een goed begin”, schrijven de opstellers van de rapportage. Om daar terecht bij op te merken dat “die lijn wel moet worden doorgezet”. Over vijf maanden zou volgens de tussendoelstelling 16% van de po-leerkrachten in een LB-schaal moeten zitten. En de doelstelling voor 2014 staat op 40%.

vo
In het vo is nu sprake van een oververtegenwoordiging van leraren in de LB-schaal. Landelijk moet op 1 oktober 52% van de leerkrachten volgens de LB-schaal beloond worden, maar op 1 oktober vorig jaar was dit al 56%.

“Deze moet worden verminderd ten gunste van beloningen in de LC- en LD-schaal”, zo staat in de rapportage. Landelijk steeg het percentage LC-docenten van 18,6% in 2008 naar 25,9% in 2010. In de Randstadregio’s steeg hun percentage zelfs naar 33,7%. In de Randstad gelden hogere percentages omdat de arbeidsmarktproblematiek voor leraren daar groter is. Maar nog dit jaar zou het percentage LC-docenten in de Randstadregio 45% moeten bedragen en in 2014 55%. “Hier is dus nog werk aan de winkel.”

Buiten de Randstad gold vorig jaar een percentage van 25,9% docenten in de LC-schaal. Dit jaar moet dat 29% zijn.

“Mbo meest complex”
Voor het mbo is het nog het meest complex de functiemix in te vullen, aldus de rapportage. “De ongelijke leeftijdsverdeling met relatief veel ouderen speelt hier een rol. De instellingen staan voor de uitdaging om de hoge uitstroom van (hoogingeschaalde) oudere docenten, te compenseren met een nieuwe instroom en doorstroom van jonge docenten naar hogere salarisschalen. Daardoor verslechterde buiten de Randstadregio’s de salarismix zelfs.” Met de sociale partners is afgesproken om een instellingsspecifieke invulling te geven aan de conventantsafspraken over de versterking van de salarismix.

Of het hbo op koers ligt met de versterking van de functiemix, kan in het voorjaar van 2012 bepaald worden.

Onuitvoerbaar
Wij zijn niet verbaasd over de cijfers in de voortgangsrapportage. Het is jammer dat de sociale partners onuitvoerbare afspraken maken, zoals de Besturenraad al eerder constateerde.

WO | HBO | MBO | PO | VO

Aanmelden voor de Verus nieuwsbrief

Iedere week het laatste nieuws uit het onderwijs