U bent hier

Transitievergoeding na langdurige ziekte met terugwerkende kracht gecompenseerd

De afgelopen week stemden zowel de Tweede als de Eerste kamer in met het wetsvoorstel Maatregelen met betrekking tot transitievergoeding bij ontslag wegens bedrijfseconomische omstandigheden of langdurige arbeidsongeschiktheid. Deze wet regelt dat werkgevers gecompenseerd kunnen worden voor de transitievergoeding die zij bij ontslag na langdurige arbeidsongeschiktheid aan werknemers dienen te betalen.

Compensatie kan worden verstrekt als de werkgever een transitievergoeding heeft betaald na opzegging of ontbinding van de arbeidsovereenkomst of het niet verlengen van een tijdelijke arbeidsovereenkomst, of als de werkgever een vergoeding heeft betaald op grond van een tussen hem en de werknemer gesloten beëindigingsovereenkomst.

Wet geldt met terugwerkende kracht

De bedoeling is dat de wet inwerking treedt op 1 april 2020 en terugwerkende kracht heeft tot 1 juli 2015. Dit betekent dat werkgevers die in de periode van 1 juli 2015 tot 1 april 2020 reeds een vergoeding in het kader van ontslag op grond van langdurige arbeidsongeschiktheid hebben betaald ook in aanmerking kunnen komen voor compensatie. Zij krijgen vanaf de inwerkingtreding van deze wet zes maanden de tijd om hiervoor compensatie aan te vragen bij het UWV.

Voor transitievergoedingen die op of na 1 april 2020 aan werknemers worden betaald, geldt dat de aanvraag voor compensatie binnen zes maanden (nadat deze vergoeding aan de werknemer is verstrekt) moet zijn ingediend bij het UWV.

Lees hier meer informatie omtrent deze wet

Vragen hierover? Neem contact op met onze juridische helpdesk

PO | VO | MBO | HBO | WO

Aanmelden voor de Verus nieuwsbrief

Iedere week het laatste nieuws uit het onderwijs