U bent hier

Topdocent hoog op kennisagenda

Docenten die toppers zijn in lesgeven. Dat is een van de prioriteiten op de Kennisinvesteringsagenda (KIA) die maandag 29 maart is gepresenteerd in de aanloop naar de Kamerverkiezingen van 9 juni. Met deze agenda vragen bijna dertig organisaties uit onderwijs- en kenniswereld en van werkgevers en werknemers bij de politiek aandacht voor de positie van Nederland als kenniseconomie.

Docenten die toppers zijn in lesgeven. Dat is een van de prioriteiten op de Kennisinvesteringsagenda (KIA) die maandag 29 maart is gepresenteerd in de aanloop naar de Kamerverkiezingen van 9 juni. Met deze agenda vragen bijna dertig organisaties uit onderwijs- en kenniswereld en van werkgevers en werknemers bij de politiek aandacht voor de positie van Nederland als kenniseconomie.

Die positie staat de laatste jaren fors onder druk. Nederland is weggevallen uit de internationale kopgroep, zo blijkt uit onderzoek in het kader van KIA. De totale investeringen nemen af en ook op concurrentiekracht levert ons land fors in. De doelen die in het verleden zijn gesteld zijn niet gehaald. De overheid maakt onvoldoende geld vrij voor onderwijs, onderzoek en innovatie.

Forse impuls nodig
De prestaties van het onderwijsstelsel geven een gemengd beeld van plussen en minnen. Een forse impuls is echter nodig om er voor te zorgen dat Nederland weer aansluiting kan krijgen bij de wereldtop. De initiatiefnemers vinden dat vooral de kaarten gezet moeten worden op het versterken van de kwaliteit van de leraren. Voor elke onderwijsdeelnemer op elk niveau moet er een topdocent zijn.

Waarborgen van kwaliteit
“De beste mensen moeten willen werken in het onderwijs. Hiervoor is een aantrekkelijker lerarenvak nodig. Dit vraagt om voldoende tijd en middelen voor deskundigheidsbevordering van docenten, selectie bij de instroom van de docentenopleidingen, betere opleidingen en nieuwe opleidingsroutes voor zij-instromers.” En de kwaliteit moet geborgd worden in een professioneel statuut en lerarenregister.

Meer maatwerk
Het onderwijs moet volgens de agenda meer maatwerk bieden voor leerlingen en studenten. “Iedereen moet zijn talent ten volle kunnen ontwikkelen. Het huidige onderwijs komt hier onvoldoende aan tegemoet: teveel scholieren vallen teleurgesteld uit, zonder startkwalificatie. Te veel enthousiaste studenten voelen zich onvoldoende uitgedaagd”, stellen de organisaties achter KIA.

Er moet ook meer ingezet worden op het Leven Lang Leren, een versterking van het wetenschappelijk onderzoek en op het uitbreiden van het innoverend vermogen van het bedrijfsleven.

 

WO | HBO | MBO | PO | VO

Aanmelden voor de Verus nieuwsbrief

Iedere week het laatste nieuws uit het onderwijs