U bent hier

Theologische Universiteit sluit drie vestigingen [WO]

Het college van bestuur van de Protestantse Theologische Universiteit (PthU) is van plan om de vestigingen in Kampen, Utrecht en Leiden te sluiten. De opleiding verhuist met ingang van 2012 naar de Vrije Universiteit (VU) in Amsterdam en de Rijksuniversiteit Groningen (RUG). Deze maatregel is noodzakelijk om het voortbestaan van de universiteit op de langere termijn te kunnen garanderen.

Het college van bestuur van de Protestantse Theologische Universiteit (PthU) is van plan om de vestigingen in Kampen, Utrecht en Leiden te sluiten. De opleiding verhuist met ingang van 2012 naar de Vrije Universiteit (VU) in Amsterdam en de Rijksuniversiteit Groningen (RUG). Deze maatregel is noodzakelijk om het voortbestaan van de universiteit op de langere termijn te kunnen garanderen.

Het bestuur kondigt het voornemen aan in een verklaring die vorige week is uitgegeven. De Raad van Toezicht, benoemd door de Generale Synode van de Protestantse Kerken in Nederland (PKN), heeft het voorgenomen besluit inmiddels goedgekeurd. Later dit jaar wordt het besluit voorgelegd aan de synode. De reorganisatie heeft vooral gevolgen voor het personeel, de studenten zullen er niet zoveel van merken. Zij kunnen hun studie op de huidige locaties afronden. Dat geldt ook voor de studenten die op 1 september 2010 aan de PthU starten.

Het voorgenomen besluit is volgens het college van bestuur de uitkomst van een oriëntatie op de toekomst die al geruime tijd geleden is ingezet. Doorgaan op de huidige voet was geen reële optie. De kleine universiteit (ongeveer vierhonderd studenten) is daarvoor te kwetsbaar. Bovendien werd het ontbreken van een academische inbedding in Kampen steeds meer als een gemis ervaren.

Gesprekken met andere universiteiten hebben het bestuur doen besluiten om aansluiting te zoeken bij de VU en de RUG omdat met deze instellingen ook in wetenschappelijk opzicht de meeste synergie valt te behalen. Voorzitter dr. H. van der Sar en rector prof.dr. F. Immink beseffen, zo blijkt uit hun verklaring, dat het om een 'radicaal plan' gaat.

 

WO | HBO

Aanmelden voor de Verus nieuwsbrief

Iedere week het laatste nieuws uit het onderwijs