U bent hier

Tekort centrale CAO PO kleiner na meevaller

Een meevaller brengt het tekort op de CAO PO in 2008 terug tot 9,2 miljoen euro. In 2011 loopt dit nog verder terug tot een - op macroniveau - te verwaarlozen 2,2 miljoen euro. Hiermee zijn de inspanningen van de Werkgeversvereniging Primair Onderwijs (WvPO) om het aanvankelijke tekort van 25 miljoen euro terug te dringen succesvol geweest. De Besturenraad maakt deel uit van de WvPO.

Een meevaller brengt het tekort op de CAO PO in 2008 terug tot 9,2 miljoen euro. In 2011 loopt dit nog verder terug tot een - op macroniveau - te verwaarlozen 2,2 miljoen euro. Hiermee zijn de inspanningen van de Werkgeversvereniging Primair Onderwijs (WvPO) om het aanvankelijke tekort van 25 miljoen euro terug te dringen succesvol geweest. De Besturenraad maakt deel uit van de WvPO.

Voor de scholen betekent het dat de afspraken tussen de minister en vakbonden over de primaire arbeidsvoorwaarden niet uit 'eigen' middelen bekostigd hoeven te worden, omdat er voldoende financiële dekking is om de afspraken te bekostigen.

In januari 2008 meldden wij u dat het tekort van 25 miljoen euro dat was ontstaan bij de laatste salaris-cao tussen de minister en de vakbonden, ook na het schrappen van enkele verlofbepalingen uit de CAO PO nog 20 miljoen euro was. OCW had in gesprekken met het bestuur van de WvPO aangegeven geen geld te hebben om het tekort terug te dringen. Wel werd afgesproken dat eventuele financiële meevallers binnen de arbeidsvoorwaardenruimte ingezet konden worden om het tekort terug te dringen.   Uit de kabinetsbijdrage 2008 voor de arbeidsvoorwaarden in het primair onderwijs kan een meevaller worden opgetekend van 10,8 miljoen euro. Dit geld wordt conform de afspraken met de WvPO ingezet om het ontstane financiële gat verder op te vullen. Er resteert in 2008 dus nog een tekort van 9,2 miljoen euro. Vanaf 2011 kan vervolgens nog 7 miljoen euro worden ingeboekt op deze post. Er resteert dan een op macroniveau te verwaarlozen tekort van 2,2 miljoen euro.

PO

Aanmelden voor de Verus nieuwsbrief

Iedere week het laatste nieuws uit het onderwijs