U bent hier

Tekort aan docenten blijft ondanks crisis een knelpunt

Ondanks de economische crisis is er ook de komende jaren een tekort aan docenten. Dit heeft alles te maken met het grote aantal leraren dat het onderwijs gaat verlaten vanwege pensionering. Het aantal studenten dat afstudeert aan een lerarenopleiding is onvoldoende om de vacatures die ontstaan op te vullen. Het totale aantal banen in het onderwijs groeit overigens maar licht.

Ondanks de economische crisis is er ook de komende jaren een tekort aan docenten. Dit heeft alles te maken met het grote aantal leraren dat het onderwijs gaat verlaten vanwege pensionering. Het aantal studenten dat afstudeert aan een lerarenopleiding is onvoldoende om de vacatures die ontstaan op te vullen. Het totale aantal banen in het onderwijs groeit overigens maar licht.

Dit beeld komt naar voren in het rapport 'De arbeidsmarkt naar opleiding en beroep tot 2014' van het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA) van de Universiteit Maastricht.

Het ROA maakt elke twee jaar de balans op van de te verwachten ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. De crisis pakt voor beroepen heel verschillend uit. Het ROA verwacht dat met name ongeschoolden moeilijker een baan vinden, maar ook voor mensen met een academische titel zal het lastiger zijn aan de slag te komen. Relatief gunstig zijn de vooruitzichten voor afgestudeerden met een hbo-diploma.

Slechts enkele sectoren voelen naar verhouding weinig van de nadelige gevolgen van de tegenvallende conjuncturele ontwikkeling. In de zorgsector neemt de vraag naar personeel de komende jaren fors toe door de vergrijzing van de bevolking.

In het onderwijs is er nog een lichte groei van de werkgelegenheid, vooral op hogescholen en universiteiten, waar de komende jaren nog een toename van het aantal studenten wordt voorzien. In de andere sectoren is de stijging tot stilstand gekomen omdat het leerlingenaantal daar, na jaren van groei, nu stabiliseert of terugloopt.

Dat er desalniettemin een grote behoefte blijft aan nieuwe arbeidskrachten in het onderwijs is dus het gevolg van de uitstroom van personeel, waardoor de vervangingsvraag, zoals dat in jargon heet, groot blijft.

Specifiek gaat het om leerkrachten basisonderwijs, docenten 2e en 3e graads in meerdere vakken (waaronder exacte, medische en verzorgende vakken, economisch-administratieve vakken, talen en expressie), onderwijskundig medewerkers en onderwijskundigen en pedagogen.

>>Naar het rapport 'De arbeidsmarkt naar opleiding en beroep tot 2014'

WO | HBO | MBO | PO | VO

Aanmelden voor de Verus nieuwsbrief

Iedere week het laatste nieuws uit het onderwijs