U bent hier

Teachnasium moet ‘goede’ leraren klaarstomen voor de pabo

Het Teachnasium is de oplossing voor de lage instoom in de pabo en het voorziene lerarentekort voor de Randstad. Pabo-directeur Emile van Velsen (CHE) wil met andere pabo’s, vo-scholen en wethouders rond de tafel om zijn idee verder uit te werken. Rotterdam blijkt aan eenzelfde plan te werken.

Emile van Velsen bedacht het Teachnasium. Zijn idee is als volgt: door de toelatingstoetsen (waarvan Van Velsen overigens vindt dat die te snel zijn ingevoerd) neemt de instroom in de pabo af. Van die toetsen wil hij niet af, want “we willen allemaal het niveau omhoog”, maar die lage instroom valt samen met het probleem van voorziene arbeidsmarkttekorten in met name de randstad, vanaf 2020. Waarom de directeur van de Edese pabo zich daar zorgen om maakt? De CHE heeft sinds drie jaar ook een Praktijkpabo in Rotterdam.

Nú handelen

Van Velsen voorziet dat met name scholen met veel allochtone leerlingen zullen lijden onder het lerarentekort. “Het gaat in de eerste plaats om goede leraren, ook voor zulke middelbare- en basisscholen.” Het arbeidsmarkttekort betekent dat scholen nú moeten handelen om genoeg leraren te hebben. Het duurt immers vier jaar voordat de pabo’s een nieuw cohort aanleveren.

Upgrade voor havo en vwo

Een algemene niveauverhoging (beter reken- en taalonderwijs op vo en mbo zodat iedereen door de toelatingstoets komt), daar geloof Van Velsen na het debacle van de Rekentoets niet in. “Het vo en mbo hebben daar tijd voor nodig.” Daarom wil hij een deel van de havo’s en vwo’s upgraden, zodat mensen op het juiste niveau zijn voor de pabo.

“Bovendien zal dit ook bijdragen aan de selectie van aanstaande leraren die dit niet van zichzelf verwachten, zoals allochtonen”, hoopt Van Velsen. De pabo wordt namelijk steeds witter. “De vo-scholen kennen die leerlingen namelijk persoonlijk en kunnen ze motiveren om de stap te zetten naar het opleiden van de toekomst. Ze kunnen al een beetje experimenten als aanstaande aspirant-leraren, dan weten ze hoe het voelt.”

Neem daarvoor bijvoorbeeld 4-5 havo of 5-6 vwo. Richt speciale klassen in met leerlingen die hét ideale vakkenpakket voor de pabo hebben en die een paar dagdelen per week leskrijgen, specifiek om hen voor te bereiden op de pabo. Of een bij de pabo inpandige havo. 

Van Velsen: “Misschien moeten we de naam ‘PABO’ ook definitief veranderen in een nieuwe naam, zodat ze niet meer geassocieerd worden met het slechte imago dat al lang niet meer past bij het huidige hogere niveau.”

Een open idee

Van Velsen noemt het Teachnasium een ‘open idee’. In steden als Rotterdam, Amsterdam en Den Haag, waar de arbeidsmarkt het krapst is, moeten wethouders, lerarenopleidingen en een paar grote vo-stichtingen rond de tafel gaan zitten. 

“Er zijn meerdere partijen nodig om dit verder te ontwikkelen. Niemand kan dit in z’n eentje, maar we moeten niet lang wachten. Als we nu handelen, duurt het nog zes jaar voordat we de vruchten plukken. We weten wat we moeten doen, nu hebben we alleen nog daadkracht nodig van wat bestuurders met energie.” 

Rotterdam heeft soortgelijk plan

Op dit specifieke idee van Van Velsen kan de Rotterdamse onderwijswethouder De Jonge nog niet ingaan, laat zijn voorlichter desgevraagd weten. Maar de stad is met een soortgelijk plan bezig: Vissen in eigen vijver

De Havenstad wil een flinke slag maken als het gaat om onderwijskwaliteit en zit met een lerarentekort. Om beiden op te lossen werft de gemeente zes vo-scholen die ‘vissen in eigen vijver’: de meest geschikte leerlingen moeten worden klaargestoomd voor de pabo. Rotterdam wil deelnemende vo-scholen dan ook koppelen aan pabo’s, lerarenopleidingen en basisscholen. 

PO | VO | HBO

Aanmelden voor de Verus nieuwsbrief

Iedere week het laatste nieuws uit het onderwijs