U bent hier

Subsidies voor internationalisering

Het Programma Internationalisering Beroepsonderwijs 2007-2009 faciliteert instellingen in het middelbaar en hoger beroepsonderwijs, die met concrete projecten invulling willen geven aan hun internationaliseringsstrategie. Daarbij is het de bedoeling dat instellingen voor zover mogelijk samenwerken en gebruikmaken van elkaars ervaring. Bedrijven die willen participeren in het programma, kunnen zich aansluiten bij mbo- en hbo-instellingen. Nieuwe aanvragen moeten voor 31 oktober 2008 zijn ingediend.

Het Programma Internationalisering Beroepsonderwijs 2007-2009 faciliteert instellingen in het middelbaar en hoger beroepsonderwijs, die met concrete projecten invulling willen geven aan hun internationaliseringsstrategie. Daarbij is het de bedoeling dat instellingen voor zover mogelijk samenwerken en gebruikmaken van elkaars ervaring. Bedrijven die willen participeren in het programma, kunnen zich aansluiten bij mbo- en hbo-instellingen. Nieuwe aanvragen moeten voor 31 oktober 2008 zijn ingediend.

Dit fonds is opgezet door de ministeries van OCW en EZ, met steun van de MBO Raad, HBO-raad, de ministeries van OCW en EZ en MKB-Nederland. Per aanvraag is 50.000 tot 75.000 euro per onderwijsinstelling beschikbaar, waarbij sprake dient te zijn van honderd procent cofinanciering. Projecten in landen waarmee Nederlandse bedrijven goed zaken kunnen doen, hebben de voorkeur binnen het programma. Dat zijn met name Europese landen en economieën die in opkomst zijn.

Het programma heeft primair als doel om studenten en docenten van mbo- en hbo-instellingen meer internationale bagage te geven door concrete internationale ervaringen tijdens de studie:

  • kwantitatief door het aantal internationale stages en aantal erkende internationale leerbedrijven te verhogen
  • kwalitatief door bij te dragen aan een betere voorbereiding (ook door de staf/betrokken docenten) van de stages en door de begeleidingsmogelijkheden, ook lokaal, te verbeteren

>>Meer informatie: www.evd.nl

WO | HBO | MBO

Aanmelden voor de Verus nieuwsbrief

Iedere week het laatste nieuws uit het onderwijs