U bent hier

Subsidie voor onderzoek naar bewijs van effectiviteit van innovaties

Het ministerie van OCW heeft 25 miljoen euro beschikbaar gesteld voor onderzoek naar onder andere de effectiviteit van onderwijsinnovatie. Zowel scholen als wetenschappers kunnen voorstellen indienen in verband met het Actieprogramma Onderwijs Bewijs. Een jury beoordeelt welke aanvragen voor subsidie in aanmerking komen.

Het ministerie van OCW heeft 25 miljoen euro beschikbaar gesteld voor onderzoek naar onder andere de effectiviteit van onderwijsinnovatie. Zowel scholen als wetenschappers kunnen voorstellen indienen in verband met het Actieprogramma Onderwijs Bewijs. Een jury beoordeelt welke aanvragen voor subsidie in aanmerking komen.

Met dit project wil het ministerie meer 'evidence based' (wat werkt wel, wat niet) kennis vergaren over effectief en efficiënt onderwijs. Verder beoogt het Actieprogramma om meer verbindingen te leggen tussen het onderwijsveld en de wetenschap. Het gaat zowel om het primair als het voortgezet onderwijs.

Veel scholen zijn terughoudend als het gaat om innovatie, omdat er veel tijd en geld in gaat zitten en de uitkomst ongewis is. Onderwijs Bewijs wil het voor scholen en wetenschappers aantrekkelijker maken om met onderwijsvernieuwing bezig te zijn, door de opstartkosten extern te financieren. Door de betrokkenheid van de wetenschap kan in kaart worden gebracht of een bepaalde innovatieve aanpak effect sorteert.

De experimenten moeten zich wel richten op de volgende thema's:

  • Efficiency in het onderwijs
    • het lerarentekort
    • het taal- en rekenonderwijs
    • de relatie tussen onderwijs en de jeugdzorg
  • Het signaleren en begeleiden van hoogbegaafde leerlingen

Conferentie Op 8 september 2008 is er een conferentie voor scholen en wetenschappers over Onderwijs Bewijs. Uiterlijk 15 december 2008 moeten de voorstellen zijn ingediend. Kijk voor meer informatie op www.onderwijsbewijs.nl.

PO | VO

Aanmelden voor de Verus nieuwsbrief

Iedere week het laatste nieuws uit het onderwijs