U bent hier

Subsidie voor experimenten Passend onderwijs

Het ministerie van OCW stelt subsidie beschikbaar voor experimenten met de invoering van Passend onderwijs. Het gaat om een aanvulling op bestaande subsidiemogelijkheden: de startsubsidie, de subsidie veldinitiatief en de stimuleringssubsidie Passend onderwijs. Zowel regionale netwerken als scholen of samenwerkingsverbanden kunnen een beroep doen op deze nieuwe subsidiemogelijkheid.

Het ministerie van OCW stelt subsidie beschikbaar voor experimenten met de invoering van Passend onderwijs. Het gaat om een aanvulling op bestaande subsidiemogelijkheden: de startsubsidie, de subsidie veldinitiatief en de stimuleringssubsidie Passend onderwijs. Zowel regionale netwerken als scholen of samenwerkingsverbanden kunnen een beroep doen op deze nieuwe subsidiemogelijkheid.

Brede en smalle experimenten kunnen voor subsidie in aanmerking komen. In beide gevallen gaat het om experimenten waarbij op belangrijke aspecten wordt afgeweken van wettelijke bepalingen.

Brede experimenten Regionale netwerken kunnen subsidie aanvragen voor brede experimenten. Die kunnen bijvoorbeeld betrekking hebben op budgetbekostiging in de regio, een andere wijze van indiceren of het inrichten van onderwijskundige tussenvoorzieningen. Netwerken ontvangen voor een breed experiment een subsidie van 20 euro per jaar per reguliere leerling in het netwerk.

Smalle experimenten Scholen en samenwerkingsverbanden kunnen subsidie aanvragen voor smalle experimenten. Die kunnen bijvoorbeeld gericht zijn op clusteroverstijgend onderwijs, preventieve ambulante begeleiding of een vergaande samenwerking tussen scholen van verschillende onderwijssoorten. De samenwerkende deelnemers van een smal experiment ontvangen hiervoor een eenmalige subsidie van 30.000 euro.

Meer informatie Een toelichting op de subsidiemogelijkheden vindt u in de Beleidsregel Experimenten Passend onderwijs.

PO | VO

Aanmelden voor de Verus nieuwsbrief

Iedere week het laatste nieuws uit het onderwijs