U bent hier

Sturen op beleid met een betrouwbare begroting 2009

Na twee jaar ervaring met lumpsum weet u als geen ander dat een begroting de vertaling is van beleidsvoornemens naar euro's. Het is een stuurinstrument om daadwerkelijk aan te koersen op uw doelen. Dit proces is cruciaal voor (de toekomst van) uw organisatie. Daarom is het van belang dat u als (bovenschools) manager direct betrokken bent bij het opstellen van de begroting. September is dé maand om te beginnen aan uw begroting voor 2009. De adviseurs van Eduvadis begeleiden u graag bij het optimaliseren van uw begrotingsproces.

Na twee jaar ervaring met lumpsum weet u als geen ander dat een begroting de vertaling is van beleidsvoornemens naar euro's. Het is een stuurinstrument om daadwerkelijk aan te koersen op uw doelen. Dit proces is cruciaal voor (de toekomst van) uw organisatie. Daarom is het van belang dat u als (bovenschools) manager direct betrokken bent bij het opstellen van de begroting. September is dé maand om te beginnen aan uw begroting voor 2009. De adviseurs van Eduvadis begeleiden u graag bij het optimaliseren van uw begrotingsproces.

Op basis van maand- of kwartaalrapportages kunt u straks gaan sturen op de (financiële) implicaties van uw beleid. Dat levert u inzicht en grip op. U weet waar u moet bijsturen en wat de uitkomst in de jaarrekening 2009 zal zijn. Als u in september start kunt u bijvoorbeeld alvast de investeringsbehoeften van uw school/scholen - ICT, OLP, inventaris en personeel (opleidingen budgetten) - in kaart brengen. En daarna?

Hou het stuur in handen De adviseurs van Eduvadis begeleiden u bij uw begrotingsproces. Daarmee kiest u voor jarenlange kennis en ervaring terwijl u zelf het stuur in handen houdt. U levert de beleidsinput van uw organisatie en Eduvadis vertaalt de voornemens naar geld. Daarbij wordt uiteraard rekening gehouden met alle wet- en regelgeving en de vergoedingssystematiek op basis van uw leerlingprognoses. Eduvadis maakt gebruik van unieke software die speciaal voor het onderwijs is ontwikkeld.

Maak vrijblijvend een afspraak Wilt u weten wat wij voor uw organisatie kunnen betekenen, maak dan vrijblijvend een afspraak via info@eduvadis.nl of neem direct contact op met Genno Wolthers (06 53 17 59 16) of met Frans van Ooijen (06 23 57 87 32).

PO

Aanmelden voor de Verus nieuwsbrief

Iedere week het laatste nieuws uit het onderwijs