U bent hier

Stop op experimenten in VMBO

Er geldt een voorlopige stop op nieuwe experimenten met beroepsgerichte programma's in het vmbo. Staatssecretaris Van Bijsterveldt wil eerst de uitkomsten afwachten van een onderzoek naar de totale programmering in het vmbo. Dat onderzoek zou er toe kunnen leiden dat de huidige ruim 130 beroepsgerichte programmavarianten teruggebracht worden tot enkele kernprogramma's.

Er geldt een voorlopige stop op nieuwe experimenten met beroepsgerichte programma's in het vmbo. Staatssecretaris Van Bijsterveldt wil eerst de uitkomsten afwachten van een onderzoek naar de totale programmering in het vmbo. Dat onderzoek zou er toe kunnen leiden dat de huidige ruim 130 beroepsgerichte programmavarianten teruggebracht worden tot enkele kernprogramma's.

De opdracht voor het onderzoek is gegeven aan de Stichting Platforms Vmbo (SPV) en naar verwachting komt die niet voor december 2009 met een rapport. De staatssecretaris schrijft dit in antwoord op schriftelijke vragen van het Tweede Kamerlid Staf Depla (PvdA).

De afgelopen jaren is het voor scholen mogelijk geweest om nieuwe experimentele beroepsgerichte programma's aan te vragen. "De verzoeken die ik ontving bleken veelal te passen binnen het uitgebreide aanbod van bestaande intra- en intersectorale programma's: het ging om een actualisatie van bestaande programma's en niet om experimenteren met nieuwe varianten. Sinds de intra- en intersectorale programma's techniek-breed, technologie in de gemengde leerweg, ict-route, intersectoraal en sport, dienstverlening en veiligheid (SDV) officieel zijn vastgesteld (per 1 augustus 2008) heb ik helemaal geen nieuwe verzoeken meer ontvangen", aldus de bewindsvrouw.

De 'pas op de plaats' voor nieuwe experimentele programma's staat overigens los van het moderniseren van bestaande programma's, zoals bijvoorbeeld bij Mobiliteit en Transport & logistiek gebeurt.

VO

Aanmelden voor de Verus nieuwsbrief

Iedere week het laatste nieuws uit het onderwijs