U bent hier

Stop met ratrace onderwijs

De Onderwijsinspectie constateert vandaag in de Staat van het Onderwijs dat er veel kwaliteitsverschillen zijn tussen scholen en talenten van leerlingen daardoor onvoldoende benut worden. In dat licht merkt zij ook op dat scholen zich steeds verder profileren. Verus ziet een duidelijk verband met de toenemende prestatiecultuur die druk legt op scholen om nog méér te gaan verschillen van elkaar. Wij willen juist af van de economisch gedreven ratrace.

School als gemeenschap

De druk op leerlingen, leerkrachten en docenten neemt toe. Het beroep verliest aan aantrekkingskracht, lerarentekorten worden groter en kwaliteitsverschillen lopen op. Verus ziet in het inspectierapport een pleidooi om niet de ratrace om de hoogste prestaties als ideaal uit te roepen. Bredere brugklassen en bijzonder onderwijs waar de school als gemeenschap centraal staan zijn het antwoord op de overmatige prestatiecultuur.

Problematiseer verschillen niet

Tegelijkertijd moeten verschillen tussen scholen niet teveel geproblematiseerd worden. Het is een verkeerd soort maakbaarheidsdenken om verschillen volledig uit te willen bannen. Scholen zijn geen onpersoonlijke leerfabrieken die machinematige output leveren. Verus waarschuwt ervoor dat dit het leraarsberoep nog minder aantrekkelijk maakt. Dat kunnen we gezien het lerarentekort niet gebruiken. Veel meer moet worden uitgedragen dat onderwijs een plek van hoop is waar leraren, als hoop-ambassadeurs, elk kind en zijn talenten zien.

Talent van leerlingen is breder

Die talenten van leerlingen moeten altijd breed worden bekeken. De kwaliteit van scholen en prestaties van leerlingen laten zich niet enkel in cijfers en grafieken vangen. Onderwijs gaat ook om zaken als persoonsvorming, veiligheid, samenwerking en elkaar helpen.

Aanmelden voor de Verus nieuwsbrief

Iedere week het laatste nieuws uit het onderwijs