U bent hier

Stichting Reprorecht onderzoekt kopieergedrag PO en VO

Stichting Reprorecht is gestart met een onderzoek naar de aard en omvang van het kopieergedrag in het primair en voortgezet onderwijs. De regeling die het onderwijsveld nu met Reprorecht heeft, is gebaseerd op onderzoek uit 1991. Inmiddels is er veel veranderd, zowel wet- en regelgeving als techniek. We hebben met Reprorecht besproken dat het onderzoek zo min mogelijk belasting mag geven voor de scholen. Als de resultaten bekend zijn, bekijken we met andere onderwijsorganisaties en Reprorecht of er een nieuwe overeenkomst moet komen.

Stichting Reprorecht is gestart met een onderzoek naar de aard en omvang van het kopieergedrag in het primair en voortgezet onderwijs. De regeling die het onderwijsveld nu met Reprorecht heeft, is gebaseerd op onderzoek uit 1991. Inmiddels is er veel veranderd, zowel wet- en regelgeving als techniek. We hebben met Reprorecht besproken dat het onderzoek zo min mogelijk belasting mag geven voor de scholen. Als de resultaten bekend zijn, bekijken we met andere onderwijsorganisaties en Reprorecht of er een nieuwe overeenkomst moet komen.

Het gaat om een steekproef. Niet iedere school ontvangt dus een vragenlijst. Het onderzoek wordt uitgevoerd onder directies, personeelsleden (op, oop en administratief) en (alleen in het vo) leerlingen.

Reprorecht wil op twee manieren een beeld krijgen van het kopieervolume in het onderwijs: via de stand van de teller en via de gebruikers. De directie van een school ontvangt een schriftelijke vragenlijst. Personeel en leerlingen kunnen worden benaderd als ze deelnemen aan het onderzoekspanel van TNS NIPO.

Meer informatie Met vragen kunt u terecht bij Wout Neutel, wneutel@besturenraad.nl, 070 348 11 48.

PO | VO

Aanmelden voor de Verus nieuwsbrief

Iedere week het laatste nieuws uit het onderwijs