U bent hier

Stem op het beste idee voor toekomstbestendig onderwijs

Je eigen uitvindingen maken met behulp van een 3D-printer en lasercutter. Of juist voor 10- tot 14-jarigen een stevige brug maken tussen het basis- en voortgezet onderwijs. Wat is het beste idee voor toekomstbestendig onderwijs? Onder de genomineerden voor de Ververs Award zijn Arjan van der Meij, Christelijk College de Populier en Pieter Snel, Tiener College.

De Ververs Award is een stimuleringsprijs voor inspirerende onderwijsvisies en bedoeld om het gesprek over de toekomst van ons onderwijs op gang te brengen en te houden.

Uitvindingen maken
Maken, het bouwen van zelfbedachte producten, verdient een belangrijke plek in het onderwijs van de toekomst, voorziet Arjan van der Meij. Zo wordt namelijk creativiteit gevoed: bij het maken van een prototype wordt je uitgedaagd op allerlei vlakken.

Op Christelijk College de Populier is hij sinds 2003 bezig het bèta onderwijs vleugels te geven. Sinds dit schooljaar is er een FABklas waarin leerlingen hun eigen uitvindingen maken. Van der Meij werd met Maken en Leren één van de drie genomineerden voor de Ververs Award.

De leerlingen zijn zeer enthousiast over werken met hun handen, merkt Van der Meij. “De combinatie hoofd, hart en handen blijkt voor hen bevrijdend. Wanneer het moeilijk wordt, en dat wordt het vaak, is er zoveel intrinsieke motivatie dat de problemen meestal opgelost worden.”

Stevige brug
Pieter Snel van het Tiener College werd ook genomineerd voor de Ververs Award. Het Tiener College is een programmalijn die in 2012 werd opgezet door LOGOS en CS De Hoven. De brug tussen basis- en voortgezet onderwijs is er voor leerlingen die juist in groep 7 en 8 de behoefte hebben aan meer uitdaging.

“Het Tiener College heeft vanuit de beide betrokken besturen de nadrukkelijke opdracht een Research- en Developmentrol te vervullen richting de overige scholen”, laat Snel weten. “Onder andere door het realiseren van de optimale vorm van een doorlopende leerlijn.”

Leerlingen leren op het Tiener College van elkaar en professionals. Er is veel aandacht voor ICT en ‘het leven’ wordt binnengehaald in de school: leerlingen worden in gesprek gebracht met (ervarings)deskundigen, professionals, maatschappelijke en culturele instellingen, bedrijven etc. Bovendien wordt er regelmatig echt terplekke geleerd: in een boerenbedrijf, natuurgebied of museum.

Stemmen 
Stemmen op de genomineerden voor de Ververs Award kan tot en met 16 juni.

PO | VO

Aanmelden voor de Verus nieuwsbrief

Iedere week het laatste nieuws uit het onderwijs