U bent hier

Steeds meer christelijke schoolbesturen worden stichting

Meer dan 250 van de 540 leden die bij de Besturenraad zijn aangesloten, hebben inmiddels gekozen voor de stichtingsvorm. Bijna de helft van onze leden is dus geen vereniging meer. Waarom de verenigingsvorm minder aantrekkelijk wordt? Daar doet de Besturenraad dit jaar onderzoek naar.

Jaarvergadering
Dick den Bakker (directeur Besturenraad Academie) hoort verschillende motieven passeren die besturen hebben om van rechtspersoon te veranderen. “Al jaren hoor ik geluiden van besturen die twijfelen aan de vorm van de vereniging omdat leden bijvoorbeeld nauwelijks komen opdagen op de jaarvergadering.” Een tweede - maar minder voorkomend - motief voor besturen om een stichting te worden, is dat een klein deel van de leden bijvoorbeeld de identiteit van de schoolorganisatie wil bepalen, terwijl de rest van de leden weinig van zich laat horen. Daarbij komt dat het overgrote deel van de ouders vaak geen lid van de vereniging is.

Wet
“Een derde actuele aanleiding voor schoolbesturen vormt de Wet ‘Goed onderwijs, goed bestuur’”, vertelt Den Bakker. “Die bepaalt dat er een scheiding tussen bestuur en toezicht moet komen. Er wordt dan gekozen voor het Raad van Toezicht-model, waarbij men tegelijk voor de stichtingsvorm kiest. Enkele organisaties houden bij dit model de vereniging toch in stand, zoals CVO in Rotterdam en VCOG te Groningen.”

Onderzoek
De keuze voor de verenigings- of stichtingsvorm heeft uiteraard ook samenhang met de maatschappelijke verantwoording en de opdracht die scholen hierin voor zichzelf zien. De Besturenraad voert dit jaar samen met het openbaar onderwijs een onderzoek uit naar de maatschappelijke legitimering van onderwijsorganisaties in relatie tot de keuze van een andere rechtspersoon.

Contact
Wilt u doorpraten over dit onderwerp? Of hebt u behoefte aan Governance-advies? Neem dan contact op met Carla Rhebergen, E crhebergen@besturenraad.nl.

WO | HBO | MBO | PO | VO

Aanmelden voor de Verus nieuwsbrief

Iedere week het laatste nieuws uit het onderwijs