U bent hier

STECR Werkwijzer, Arbeidsconflicten uit de ziektesfeer

Heeft u als werkgever wel eens te maken met een boze docent die zich na een vervelend voorval ziek meldt? Waarna u een rapportage van de bedrijfsarts ontvangt die zonder met u te bellen de docent twee weken ‘vrij’ geeft? De in 2010 aangepaste STECR Werkwijzer Arbeidsconflicten geeft u aanknopingspunten hoe u in zo’n geval kunt handelen.

De eerste Werkwijzer Arbeidsconflicten van het arbo-expertisecentrum STECR verscheen in 2001. Tot dan toe was het algemeen geaccepteerd dat een werknemer met een arbeidsconflict zich ziek meldde. Het conflict werd zo niet aangepakt, en de werknemer ging soms wegens langdurige ziekte in de WAO.

De aanpak is er nu op gericht het conflict uit de ziektesfeer te houden en het conflict op te lossen. De Werkwijzer bevat veel aanbevelingen voor bedrijfsartsen, werkgevers, werknemers en arbeidsrechtjuristen. Het doel is het arbeidsverzuim te beperken, een snelle re-integratie te bevorderen en de werkwijze bij arbeidsconflicten met arbeidsverzuim te uniformeren.

Inmiddels zijn er ook uitspraken van kantonrechters gepubliceerd waaruit blijkt dat het zonder geldige reden terzijde schuiven van de geadviseerde aanpak in de STECR Werkwijzer negatieve gevolgen kan hebben. Het is dus zaak dat u als werkgever daarvan op de hoogte bent.

Nieuw in deze nieuwe STECR Werkwijzer zijn onder meer extra aandacht voor hoor- en wederhoor, beperkingen aan de interventieperiode en de inzet van mediation als optie en niet langer als standaardaanpak. Zowel werknemer als werkgever heeft een actieve rol en houding bij de re-integratie. Dat is geheel in de lijn van de Wet verbetering Poortwachter.

De Werkwijzer beveelt aan dat de bedrijfsarts, voordat hij tot zijn advies komt, zowel werkgever als werknemer om hun visie vraagt. Zo wordt rekening gehouden met de belangen van alle betrokkenen. U kunt zelf op voorhand informatie aan de bedrijfsarts geven over de ontstane situatie en uw visie daarop.

Is de ziekmelding een direct gevolg van een conflict, krijgt de bedrijfsarts het advies om de werknemer niet te snel als ziek te bestempelen. Daarbij wordt aangetekend dat de klachten die ontstaan na of door een arbeidsconflict wel degelijk medische beperkingen kunnen zijn.

Vaak stelde de bedrijfsarts in zijn terugkoppeling dat de werknemer geen medische beperkingen had, maar het werk pas kon hervatten als het conflict was opgelost. Dat werkte onduidelijkheid in de hand.

Het advies aan de bedrijfsarts in de nieuwe Werkwijzer is duidelijkheid over de datum waarop de werknemer medisch hersteld wordt geacht en hij dient tevens een advies te geven over de aanpak van het conflict. Daar kunt u de bedrijfsarts ook expliciet naar vragen.

De bedrijfsarts adviseerde bijna standaard een afkoelingsperiode van twee weken waarin de werknemer bijzonder verlof opneemt. In deze Werkwijzer heet deze periode nu interventieperiode. De voorwaarden daarvoor zijn dat de werkgever akkoord gaat, de periode maximaal twee weken duurt en de interventie een uitzondering is, bedoeld voor situaties waarin heftige emoties vruchtbaar contact tussen werknemer en werkgever verhinderen.

Bij het begin van de interventieperiode wordt een datum afgesproken waarop geen medische beperkingen meer aanwezig zijn. Binnen deze periode vindt een eerste gesprek tussen partijen plaats of wordt daarvoor een afspraak gemaakt.

Ook nieuw in de Werkwijzer is dat mediation niet meer standaard moet worden geadviseerd bij een arbeidsconflict. Het nieuwe uitgangspunt is een gesprek tussen werknemer en werkgever, eventueel met een derde erbij. Daarna kan mediation een optie zijn. Maar als een juridische uitspraak gewenst is, dan is het advies om geen mediation in te schakelen.

Als werkgever kunt u de bedrijfsarts ook wijzen op deze Werkwijzer, en gericht vragen stellen als hij er van afwijkt. Als werkgever bent en blijft u echter verantwoordelijk voor de re-integratie van de werknemer.

De Werkwijzer is te bestellen via www.stecr.nl.

Vragen?

Met vragen kunt u terecht bij onze juridische helpdesk.

 

PO | VO | MBO | HBO | WO

Aanmelden voor de Verus nieuwsbrief

Iedere week het laatste nieuws uit het onderwijs