U bent hier

Staatssecretaris van Bijsterveldt wil nog geen stop op fusies

Staatssecretaris Van Bijsterveldt is niet van plan een oproep te doen aan gemeenten en schoolbesturen om fusieplannen tijdelijk in de ijskast te zetten, in afwachting van eventueel nieuw landelijk beleid. De bewindslieden willen eerst het debat met de Tweede Kamer voeren over de menselijke maat in het onderwijs en pas daarna conclusies trekken.

Staatssecretaris Van Bijsterveldt is niet van plan een oproep te doen aan gemeenten en schoolbesturen om fusieplannen tijdelijk in de ijskast te zetten, in afwachting van eventueel nieuw landelijk beleid. De bewindslieden willen eerst het debat met de Tweede Kamer voeren over de menselijke maat in het onderwijs en pas daarna conclusies trekken.

Dat schrijft de staatssecretaris in antwoord op vragen van het Kamerlid Jasper van Dijk (SP) over de uitvoering van de motie over de invoering van een fusietoets. De Kamer sprak vorige maand, op voorstel van SP en PvdA, in meerderheid uit dat alle voorbereidingen voor fusies moeten worden stopgezet, tot er een kader is waarop toekomstige fusies getoetst kunnen worden. Dit standpunt is ingegeven door hun zorg dat veel instellingen in het onderwijs te grootschalig worden.

Actuele aanleiding voor de Kamervragen is het voornemen van de gemeente Amstelveen om het openbare Amstelveen College, na verzelfstandiging, onder te brengen bij de Stichting Dunamare. Dat is een scholengroep met 22 scholen en ruim 12.000 leerlingen.

De staatssecretaris wijst er op dat het besluitvormingsproces nog volop gaande is, waarin gemeenteraad en medezeggenschapsraad een wezenlijke rol spelen. "Het is in eerste instantie aan de betrokkenen zelf om een oordeel te vormen over de meerwaarde van deze voorgenomen overdracht. Er is voor mij op dit moment dan ook geen reden er een inhoudelijk oordeel over te vormen", schrijft de staatssecretaris.

Op basis van de Wet medezeggenschap is de MR instemmingbevoegd als het om fusies gaat. De staatssecretaris merkt verder op dat het in deze kwestie niet om een scholenfusie gaat, maar om een bestuurlijke fusie. Op basis van voorbeelden elders heeft Van Bijsterveldt er vertrouwen in dat een openbare school haar eigenheid kan behouden, ook al maakt ze deel uit van een bestuur dat overwegend uit bijzondere scholen bestaat.  

De bewindsvrouw weerspreekt de zorg van Kamerlid Van Dijk dat bestuurlijke schaalvergroting automatisch leidt tot een grotere afstand tussen bestuur en personeel. Ze is van mening dat vooral de kwaliteit van de relatie telt. "Ook in scholen die onder een groot bestuur vallen kan de relatie goed zijn, terwijl de relatie in éénpitters niet per definitie als goed te kwalificeren valt. De vormgeving van deze relatie is de verantwoordelijkheid van het bestuur. Als de kwaliteit van deze relatie te wensen overlaat, kan het bestuur hierop door de medezeggenschapsraad worden aangesproken", aldus Van Bijsterveldt.

PO | VO

Aanmelden voor de Verus nieuwsbrief

Iedere week het laatste nieuws uit het onderwijs