U bent hier

Staat van het Onderwijs: toenemende tweedeling zorgwekkend - Verus pleit voor gemengd schooladvies en brede brugklas

De kansenongelijkheid in het onderwijs groeit. Dat blijkt uit de vandaag gepresenteerde Staat van het Onderwijs 2014/2015. Verus maakt zich hier zorgen over en pleit voor meer gemengde schooladviezen en meer brede brugklassen. Zo hebben zowel kinderen van laagopgeleide ouders als hun klasgenootjes met hoogopgeleide ouders het beste schoolloopbaanperspectief.

Recht op dezelfde kansen

De kansen van leerlingen met hoger opgeleide ouders zijn groter dan die van leerlingen met dezelfde intelligentie, maar met lager opgeleide ouders. Dit is een toenemende trend, zo blijkt uit de vandaag door de Onderwijsinspectie gepresenteerde cijfers. Verus maakt zich hier zorgen over. Deze trend staat haaks op onze visie op onderwijs. Of je ouders nu hoger of lager opgeleid zijn, je hebt recht op dezelfde kansen in het onderwijs.

Steeds minder meervoudige adviezen

Door de vroege schoolselectie en het groeiend aantal homogene brugklassen komen leerlingen al snel in een vaste route door het schoolsysteem terecht. Dit wordt versterkt doordat er steeds minder meervoudige adviezen worden gegeven. Dit werkt in het nadeel van leerlingen van laagopgeleide ouders, zij belanden met een enkelvoudig schooladvies vaker op lagere niveaus, en komen daar ook niet zomaar meer uit.

Meer gemengde adviezen en brede brugklassen

Verus roept basisscholen daarom op om méér gemengde schooladviezen te geven, en middelbare scholen om méér brede brugklassen in te richten. Dit vergroot de kansen van alle leerlingen. 

Naweeën van rendementsdenken

De bal ligt niet alleen bij scholen, maar ook bij de politiek. Eén van de oorzaken van de groeiende kansenongelijkheid is volgens de Onderwijsinspectie dat scholen eerder selecteren om hogere examencijfers en beter studierendement te realiseren. Al langere tijd neemt Verus afstand van dit rendementsdenken dat lang de overhand heeft gehad in politiek en beleid, en leidt tot perverse prikkels. 

Geen wedstrijd, maar school als gemeenschap

Het is triest dat de grote nadruk op rendement nog altijd doorwerkt in het onderwijs. Onderwijs is geen wedstrijd om zo hoog mogelijk op de PISA-ranglijst te komen, maar gaat naast kwalificatie ook om socialisatie en persoonsvorming. En niet om alles uit de individuele leerling halen, maar binnen de school als gemeenschap ook aandacht te hebben voor vorming, levensbeschouwing en leren samenleven.


PO | VO | MBO | HBO | WO

Aanmelden voor de Verus nieuwsbrief

Iedere week het laatste nieuws uit het onderwijs