U bent hier

Spijbelaars sneller voor de rechter

Scholieren die meer dan eens spijbelen zullen vanaf volgend jaar sneller voor een speciale spijbelrechter moeten verschijnen. Minister Hirsch Ballin (Justitie) heeft de Tweede Kamer toegezegd te zullen bevorderen dat er in elk arrondissement elke maand een spijbelzitting is, zodat een spijbelende leerling zo snel mogelijk voor de rechter kan worden gebracht. Hij deed eerder de belofte dat er al dit jaar naar het voorbeeld van de spijbelrechter Almelo in alle negentien arrondissementen spijbelzittingen zouden worden ingevoerd, maar dat is niet gelukt.

Scholieren die meer dan eens spijbelen zullen vanaf volgend jaar sneller voor een speciale spijbelrechter moeten verschijnen. Minister Hirsch Ballin (Justitie) heeft de Tweede Kamer toegezegd te zullen bevorderen dat er in elk arrondissement elke maand een spijbelzitting is, zodat een spijbelende leerling zo snel mogelijk voor de rechter kan worden gebracht. Hij deed eerder de belofte dat er al dit jaar naar het voorbeeld van de spijbelrechter Almelo in alle negentien arrondissementen spijbelzittingen zouden worden ingevoerd, maar dat is niet gelukt.

De speciale spijbelzittingen zijn een belangrijk onderdeel in de aanpak van langdurig schoolverzuim. Om effectief te kunnen zijn moet er dan wel sprake zijn van lik-op-stuk, wat betekent dat de scholier die in de fout gaat snel voor de rechter moet worden gebracht. Nu komt het voor dat spijbelzaken pas maanden nadat tegen de leerling proces verbaal is opgemaakt, voor de rechter worden gebracht. Dat heeft overigens ook te maken met het feit dat het spijbelen vaak een signaal is van een achterliggende, complexe problematiek (bv. criminaliteit, drugsgebruik) bij de betrokken jongere. Hoeveel rechters er nodig zijn is nog niet bekend. In onder andere Zutphen, Groningen, Amsterdam en Zwolle vinden ook al spijbelzittingen plaats. 

In een brief aan de Tweede Kamer geeft minister Hirsch Ballin aan dat het kabinet ernaar streeft dat alle betrokkenen in onderwijs, gemeente, hulpverlening en justitie nauw samenwerken als het gaat om het bestrijden van het schoolverzuim. Dat geldt ook voor de justitiële afhandeling van een spijbelzaak. In Arnhem loopt momenteel een experiment waarbij op één rechtszitting zowel leerplicht- als jeugdbeschermings- en jeugdstrafzaken worden behandeld (de zogeheten combi-zittingen). De rechter kan zich dan beter een totaalbeeld vormen van de situatie van de spijbelende scholier.

De minister van Justitie kondigt verder aan dat het Openbaar Ministerie (OM) werkt aan een handleiding voor leerplichtambtenaren. In die handleiding staan heldere aanwijzingen over hoe de samenwerking tussen leerplichtambtenaren en het OM moet verlopen. De teruggeleiding naar school en het zonodig op gang brengen van hulpverlening staat centraal. Verder komt er een standaard proces-verbaal dat de leerplichtambtenaren kunnen gebruiken voor het vastleggen van de strafrechtelijke feiten.

Hirsch Ballin benadrukt dat het justitiële traject het sluitstuk is van de aanpak van de spijbelproblematiek en dat een vroegtijdig signaleren en ingrijpen in spijbelgedrag veel ellende kan voorkomen. Dat is vooral een taak van ouders, scholen en leerplichtambtenaren of gemeenten.

Uit onderzoek blijkt dat slechts en klein deel van het totaal aantal meldingen van ongeoorloofd schoolverzuim door justitie wordt afgehandeld. Scholen zijn verplicht om ongeoorloofd verzuim te melden bij de afdeling leerplicht van de gemeente als een leerlingen drie aaneengesloten dagen niet op school verschijnt, of gedurende een langere periode herhaald kortdurend spijbelt.

In 2005 kwamen er in totaal 40.000 meldingen van ongeoorloofd schoolverzuim binnen bij de leerplichtambtenaren. Hardnekkig spijbelen wordt algemeen gezien als de voorbode van voortijdig schoolverlaten. In 2006-2007 bedroeg het aantal schoolverlaters 53.100, een jaar eerder waren dat er 56.600. Volgens het ministerie van Onderwijs is het aantal feitelijk lager omdat de telling nog niet helemaal zuiver is. Leerlingen die bijvoorbeeld zonder diploma naar het Luzac of Schoevers overstappen (privéscholen), worden geregistreerd als uitvaller.

VO

Aanmelden voor de Verus nieuwsbrief

Iedere week het laatste nieuws uit het onderwijs