U bent hier

Speciale scholen in spagaat tussen zorg en ontslagen

Scholen voor speciaal onderwijs moeten nieuwe zorgleerlingen opvangen en zich intussen bezinnen op noodzakelijke ontslagen door de bezuinigingen op Passend onderwijs. Besturen bevinden zich hierdoor in een spagaat tussen zorg en ontslagen. PvdA-kamerlid Dijsselbloem stelde vragen over deze dubbele doelstelling en bij de CG-raad zijn inmiddels 12 voorbeelden bekend van speciale scholen die een zorgleerling weigerden.

Blijven indiceren
De huidige situatie legt een dubbele doelstelling neer bij speciale scholen. Deze scholen werken samen in een REC (Regionaal Expertise Centrum) en hebben de taak om ouders te adviseren over de juiste schoolkeuze voor hun kind.

De Onderwijsinspectie heeft laten weten dat de Commissies voor de Indicatiestelling (CVI’s) leerlingen moeten blijven indiceren en de REC’s ouders moeten blijven begeleiden en leerlingen ambulante begeleiding moeten blijven bieden, tot de invoering van passend onderwijs (in 2012). Kortom: er komen nieuwe zorgleerlingen binnen en moet personeel uit.

Selecteren
Dat knelt. De minister wil dat speciale scholen dezelfde kwaliteit leveren met minder mensen. Het risico is dat scholen gaan selecteren aan de poort omdat zij weten dat ze met het uitzicht op ontslagen, slechts een beperkt aantal leerlingen kunnen begeleiden.

Nieuwe constructies
Veel kennis en expertise bevindt zich bij ambulant begeleiders. En juist in de begroting van ambulante begeleiding gaat de regering drastisch snoeien. Speciale scholen zien zich genoodzaakt om met de invoering van passend onderwijs voor de deur, nu al mensen te begeleiden naar nieuw werk. Zij staan voor een lastige keuze over de vormgeving van hun begeleiding aan zorgleerlingen: het is zaak de kennis en expertise van ambulant begeleiders te behouden, maar er móet gesnoeid worden. Het is aan de scholen te bepalen waar de ontslagen vallen of om nieuwe constructies te bedenken.

Onmogelijke
Dijsselbloem vraagt onder andere: “Hoe moeten de REC’s ouders blijven begeleiden en leerling ambulante begeleiding blijven bieden, wanneer zij tegelijkertijd geconfronteerd worden met bezuinigingen en onder andere ambulante begeleiders moeten gaan ontslaan?” Een terechte vraag. De minister vraagt het onmogelijke van de scholen: behoud (of zelfs groei) van kwaliteit met minder geld.

Dubbele doelstellingen
Het zou mooi zijn als er ruimte was voor alternatieven vanuit de scholen, die duidelijk maken dat er manieren zijn om dubbele doelstellingen te halen. Behoefte aan een adviseur die met u meedenkt over alternatieven? Neem dan contact op met Besturenraad Personeelsbeleid.

Lees ook

WO | HBO | MBO | PO | VO

Aanmelden voor de Verus nieuwsbrief

Iedere week het laatste nieuws uit het onderwijs