U bent hier

Sparringspartnerschap?! Een grijs gebied aan tafel…

Heeft u de filmpjes op youtube van de parlementaire enquêtecommissie gezien inzake de woningcorporaties? Wij wel. Tijdens het netwerk voor toezichthouders en bestuur in Doorn werden de aanwezigen getrakteerd op een uitsnede van 5 minuten uit de inmiddels urenlange beelden met stevige verhoren door de enquêtecommissie. 

Een goed bedoeld samenwerkingsproject

Zo’n 50 leden van het landelijke netwerk voor toezichthouders en bestuurders keken naar een klein stukje van het verhaal van de uitermate betrokken en deskundig toezichthouder. Over hoe moeilijk het was om aan de tafel van de bestuurder en de toezichthouder pro actief sparringpartner te zijn. Over de complexiteit van een goed bedoeld samenwerkingsproject, waarin tal van publieke en private partijen betrokkenheid hadden. Over het grijze gebied tussen het zijn van ‘de werkgever’ of ‘de toezichthouder’. 

Sparren over passend onderwijs: vanuit 6 tinten grijs!

Wie de vergelijking doortrekt naar wat in de afgelopen jaren voor de operatie passend onderwijs is neergezet (toch geen eenvoudige en transparante samenwerkingsorganisaties), kan zich ook  de vraag stellen: hoe houden we eigenlijk toezicht en komen we tot goed bestuur? Hoe zorgen we er voor dat de term rugzak weer over het kind gaat en niet om de discussie over geld? 

Tal van vragen, die opkomen bij pro actieve bestuurders en toezichthouders. In elk geval bij de leden van de commissie governance, cultuur en organisatie binnen Verus en de aanwezige leden bij het netwerk op 17 juni. 

Maar hoe behandel je nu zo’n thema als toezichthouder en bestuur? Hoe gaat dat aan tafel? Een grijs gebied noemde iemand het….”ja maar dan wel zes tinten grijs”, aldus Carla Rhebergen.

Zes tinten grijs en zes tafels

Met Passend Onderwijs als inzet is er druk gediscussieerd over dit thema: ‘een lastig gesprek aan tafel’. Toezichthouders en bestuur aan de slag onder leiding van een tafelheer of tafeldame. Iedere tafel vertegenwoordigde één tint grijs: sparren met elkaar vanuit een andere invalshoek. 

“Goed om te ervaren dat een andere benaderwijze een ander sparringsgesprek voortbrengt en prettig om dit lastige thema met collega’s te verkennen” aldus één van de deelnemers. De opbrengst van deze middag wordt door Verus gebruikt voor verder onderzoek en het aanpassen van de dienstverlening.

Achtergrond

Prof dr. ir. Rienk Goodijk presenteerde tijdens het eerste deel van de netwerkbijeenkomst de resultaten van het onderzoek onder de leden van Verus: Strategisch partnerschap gestalte geven. 

Een aantal conclusies:

  • De visie op ‘goed’ bestuur en toezicht is nog onvoldoende uitgekristalliseerd. Een goed gesprek over sparringspartnerschap is nodig.
  • Een ‘open en kwetsbare’ houding is van belang.
  • Aandacht voor een gezamenlijk referentiekader ontbreekt nog vaak. Samen nadenken over: wat is strategisch partnerschap in onze situatie? Het is goed dit van tevoren met elkaar te bespreken en inhoud te geven. De toezichthouder moet ook nadenken over zijn eigenstandige rol.

En laten we dat nu gewoon in de praktijk hebben geoefend. Nu nog in het echt met elkaar aan tafel als toezichthouder en bestuur, of als bestuurder en schoolleiders of…

Onze leden krijgen het onderzoeksrapport Strategisch partnerschap gestalte geven, begin september toegestuurd. Wie daarop niet kan wachten, kan het rapport ook als pdf downloaden van onze website.

Met nieuwe vragen naar huis en niet in de banken….

“Als adviseurs zien we dat leden verschillende beelden hebben van hoe je sparringpartnerschap, het voeren van het lastige gesprek vormgeeft”, vertelt Rhebergen. “Zo oefenen, vanuit een andere opzet dan men gewend is, leidt ertoe dat mensen met nieuwe vragen en inzichten terug hun eigen organisatie ingaan. In de hoop dat ze daar met elkaar gaan verkennen hoe het sparringspartnerschap vormgegeven moet worden. En dat zij niet over vijf jaar in de banken zitten bij een parlementaire enquêtecommissie over passend onderwijs…’

Ook oefenen?

Wilt u ook oefenen met sparringspartnerschap binnen uw organisatie? Onze adviseurs helpen u graag! Neem contact op met Carla Rhebergen voor meer informatie.

PO | VO | MBO | HBO | WO

Aanmelden voor de Verus nieuwsbrief

Iedere week het laatste nieuws uit het onderwijs