U bent hier

Snelle groei aantal schakelklassen

Het aantal schakelklassen in ons land is in drie jaar tijd fors gegroeid. Naar schatting zijn er nu zo'n vierhonderd schakelklassen, waar kinderen met een taalachterstand zodanig worden bijgespijkerd dat zij daarna in staat zijn om het onderwijs op hun eigen niveau in een reguliere klas te kunnen vervolgen.

Het aantal schakelklassen in ons land is in drie jaar tijd fors gegroeid. Naar schatting zijn er nu zo'n vierhonderd schakelklassen, waar kinderen met een taalachterstand zodanig worden bijgespijkerd dat zij daarna in staat zijn om het onderwijs op hun eigen niveau in een reguliere klas te kunnen vervolgen.

Dat meldt het blad 'Over Onderwijs' op gezag van Lia Mulder, als onderzoekster verbonden aan het instituut ITS in Nijmegen. Samen met het SCO-Kohnstamm Instituut in Amsterdam doet ITS onderzoek naar effecten van de schakelklassen.

Ongeveer tachtig procent van de schakelleerlingen is van allochtone afkomst. De gemeente Den Haag heeft sterk ingezet op deze aanpak van taalproblemen. In dit schooljaar draaien er 65 gewone schakelklassen, 19 voor neveninstromers en 1 kopklas. Een kopklas is een verbindende schakel voor leerlingen met een taalachterstand tussen basis- en voortgezet onderwijs. Aanvankelijk was er ook veel belangstelling voor de kopklas, maar die is afgenomen omdat de aandacht verschoven is naar het jonge kind.

In 2005 startte in meer dan twintig gemeenten een experiment om kinderen met behulp van schakelklassen in staat te stellen hun achterstand in te lopen. Aan het eind van het schooljaar 2009 - 2010 wordt het effect van de schakelklassen geëvalueerd en wordt besloten over al of niet doorgaan.

Over schakelklassen In een schakelklas krijgen leerlingen een jaar lang intensief taalonderwijs, in een aparte klas tijdens de reguliere schooltijden (voltijd of deeltijd) óf tijdens extra lesuren na schooltijd (verlengde schooldag). De schakelklas kan parallel aan groep 1 tot en met 8 worden opgezet, maar ook als extra jaar tussen de reguliere groepen (bijvoorbeeld tussen groep 3 en 4), als instroomgroep voorafgaand aan groep 1, of als een kopklas na groep 8.

De gemeenten zijn verantwoordelijk voor het inrichten van de (bovenschoolse) schakelklassen. Daarbij zijn zij voor een groot deel vrij in de keuze voor het type schakelklas (voltijd, deeltijd, verlengde schooldag) en de leeftijdsgroep waarop de schakelklas is gericht (onderbouw, middenbouw, kopklas, leeftijdsheterogeen). De keuze voor type en leeftijdsgroep wordt in samenspraak met de scholen gemaakt.

PO

Aanmelden voor de Verus nieuwsbrief

Iedere week het laatste nieuws uit het onderwijs