U bent hier

Slob: wettelijk recht op weigeren deelname moskeebezoek onnodig

Ouders het wettelijk recht geven hun kind thuis te houden van een moskee-excursie is onnodig en kan zelfs averechts werken. Dat schrijft Onderwijsminister Slob aan de Tweede Kamer in reactie op een motie van de SGP.

Slob stelt vast dat scholen zorgvuldig omgaan met hun pedagogische en maatschappelijke opdracht én dat de actieve en passieve neutraliteit van het openbaar onderwijs zijn verzekerd.

Verus vindt de motie die SGP-Kamerlid Roelof Bisschop afgelopen oktober indiende te ver gaan. Een bezoek aan een gebedshuis vanuit de school en mogelijk meedoen aan rituelen kan horen bij het ontdekken en verbinding zoeken met andersdenkenden, zonder dat er sprake is indoctrinatie of een poging tot bekering.

Openbaar onderwijs

Ouders kunnen erop vertrouwen dat openbaar onderwijs in ons land godsdienstig neutraal is, schrijft Slob. Maar scholen zijn op basis van de kerndoelen verplicht aandacht te besteden aan geestelijke stromingen binnen onze samenleving. Hoeveel scholen in dat kader ook kiezen voor een excursie naar een gebedshuis is niet bekend, maar Slob verwijst naar de ledenpeiling van Verus waarin 41% van de respondenten aangaf met de school een bezoek te brengen aan een gebedshuis van niet-christelijke signatuur. Deze excursies zijn onderdeel van het reguliere onderwijsprogramma van een school en daarom, schrijft Slob, in principe verplicht.

Het is de verantwoordelijkheid van de school om leerlingen géén religieuze handelingen op te leggen, tijdens excursies of op andere momenten. Gebeurt dat toch, dan handelt de school in strijd met de wet: de openbare school is dan immers haar (passieve) neutraliteit verloren.

Wetswijziging onnodig

Een wetswijziging is onnodig, constateert Slob. “Ons stelsel biedt voldoende waarborgen dat de reguliere onderwijsprogramma’s op scholen voor openbaar onderwijs op religieus en levensbeschouwelijk vlak neutraal zijn en leerlingen dus niet kunnen worden verplicht aan religieuze handelingen deel te nemen. De introductie van een vrijstelling zou daarom zelfs een averechts effect hebben, omdat dit veronderstelt dat dit wel het geval zou kunnen zijn.”

Één klacht

De minister schrijft ook dat het belangrijk is ouders tijdig te informeren over zo’n voorgenomen excursie zodat ze, mochten ze bezwaar hebben, dat kunnen laten weten. Maar hij wijst er ook op dat de excursies in de praktijk nauwelijks tot problemen leiden: bij Ouders & Onderwijs is één geval bekend van ouders die niet wilden dat hun kind een bezoek zou brengen aan een moskee. En de inspectie heeft helemaal geen signalen ontvangen over bezwaren van ouders omtrent deelname van leerlingen aan excursies vanuit school naar islamitische gebedshuizen.

Ouders

De positie van ouders met betrekking tot de neutraliteit van het openbaar onderwijs is volgens Slob voldoende geborgd. Mochten ouders wel bezwaren hebben, dan kunnen ze:

  • via de medezeggenschap invloed uitoefenen op het hieromtrent opgenomen beleid in het schoolplan
  • een melding doen bij de inspectie, als zij menen dat de school niet de door de wet geëiste neutraliteit aan de dag legt.
PO | VO

Aanmelden voor de Verus nieuwsbrief

Iedere week het laatste nieuws uit het onderwijs