U bent hier

Slob neemt eindtoetsadvies Onderwijsraad niet over

Met het behouden van keuzevrijheid voor de eindtoets, neemt minister Slob duidelijk afstand van het Onderwijsraadadvies over de eindtoets. Verus juicht dit van harte toe: De afgelopen jaren is wel gebleken dat scholen in toenemende mate gebruikmaken van de mogelijkheid een eindtoets te kiezen die bij hen past.

Verus heeft van het begin af aan gepleit voor keuzevrijheid bij de verplichte eindtoets po. De keuzevrijheid voor de eindtoets voorziet in een behoefte: iets meer dan de helft van de scholen koos dit jaar voor een andere dan de Centrale Eindtoets.

Twee knelpunten

Hoewel Slob de keuzevrijheid voor de eindtoets in stand houdt, erkent hij dat er twee knelpunten zijn:

1. De vergelijkbaarheid van de eindtoetsen

2. De manier waarop ‘het stelsel’ van eindtoetsen is ingericht: Zowel het CvTE als de private aanbieders ervaren het huidige stelsel als een ongelijk speelveld.

Daar gaat de minister het volgende aan doen:

  1. Er zijn gemeenschappelijke ankeropgaven die ervoor zorgen dat de eindtoetsen goed onderling vergelijkbaar zijn en hetzelfde resultaat geven.
  2. De overheid gaat niet langer zelf een eindtoets aanbieden, maar laat dat over aan alleen private aanbieders. “De noodzaak om als overheid zelf een eindtoets aan te bieden is verdwenen, terwijl de vraag om centrale aansturing op de kwaliteit juist toegenomen is”, weet Slob. Het CvTE krijgt de taak van kwaliteitsbewaking, de Expertgroep Toetsen PO wordt opgeheven.

Onderwijsraad adviseert één toets

De Onderwijsraad adviseerde de minister op 14 juni juist voor alle leerlingen dezelfde eindtoets te verplichten. Dat zou bijdragen aan een accuraat en eerlijk schooladvies. “De vergelijkbaarheid van scores moet daarbij zwaarder wegen dan de vrijheid van scholen om zelf een eindtoets te kiezen”, aldus de raad. Slob is duidelijk een andere mening toegedaan.

PO | VO

Aanmelden voor de Verus nieuwsbrief

Iedere week het laatste nieuws uit het onderwijs