U bent hier

Slim schoolbestuur staat stil bij mogelijke risico’s

Schoolbesturen staan te weinig stil bij de risico’s die hun organisatie loopt. Dat valt te concluderen uit een rapport van de Inspectie van het Onderwijs. Sinds vorig jaar moeten onderwijsinstellingen in hun jaarverslag een continuïteitsparagraaf opnemen. Slechts 80% doet dit, en lang niet al deze schoolbesturen besteden in de continuïteitsparagraaf aandacht aan welke risico’s zij voorzien. Een gemiste kans, vindt Genno Wolthers, adviseur bedrijfsvoering en infrastructuur van Verus.

In de continuïteitsparagraaf van het jaarverslag kunnen scholen vermelden hoe het leerlingenaantal, de formatie en de financiële positie zich ontwikkelen. Daarnaast is het de bedoeling dat zij op deze plek ook de mogelijke risico’s inventariseren en melden welke maatregelen ze eventueel kunnen nemen.

Genno Wolthers: ‘‘Als iets moet, zijn mensen vaak geneigd om het minimale te doen. Men doet het hoogst nodige om de inspectie tevreden te stellen, maar eigenlijk moet je dit doen vanuit een intrinsieke motivatie. Elke weldenkende onderneming heeft een afdeling riskmanagement, en ook onderwijsorganisaties doen er verstandig aan om hieraan aandacht te besteden. Neem de tijd voor een risico-inventarisatie, met de benen op tafel.’’

Loop alles na

Wat bestuurders volgens Wolthers zouden moeten bespreken: ‘‘Wat zou ons kunnen overkomen? Loop alles na: krimp, personele zaken, de kwaliteit van het onderwijs, huisvesting, tegenvallers op het terrein van sociale veiligheid. Denk aan pestgedrag, aan ouders die opeens in opstand komen.’’ 

Per onderwerp zouden bestuurders moeten bespreken: hoe voorkomen we problemen, en als deze zich toch voordoen, hoe reageren wij daar dan op? Als voorbeeld neemt Wolthers pestgedrag. ‘‘Stel dat er een groot incident op een van je scholen is, en SBS6 staat op de stoep. De eerste vraag die jij dan krijgt is: wat heb je als organisatie gedaan om dit te voorkomen? Als je tevoren nergens over nadenkt, overkomen dingen je en sta je met je mond vol tanden.’’

Workshop

Verus biedt op dit punt begeleiding. De Verus-adviseur helpt het schoolbestuur om risico’s in beeld te brengen. Tijdens een workshop verdiepen bestuur en adviseur zich in de organisatie en brengen zij samen de tien grootste risico’s in beeld. ‘‘We benaderen deze methodisch: wat zijn de oorzaken en welke maatregelen kunnen we nemen om de risico’s zoveel mogelijk te verkleinen? We denken ook na over wat te doen als er echt iets gebeurt. Je kunt als organisatie tevoren afspreken hoe er wordt gecommuniceerd en door wie. Niet elke schooldirecteur is daarin even handig. Je kunt bijvoorbeeld ook de woordvoering laten doen door de voorzitter CvB of iemand anders in de organisatie.’’

Wolthers: ‘‘Wanneer je tevoren over deze zaken nadenkt en afspraken maakt, kan dat je instelling veel geld en ellende schelen.’’ 
Wilt u meer informatie of advies? Neem contact op met Genno Wolthers

PO | VO | MBO | HBO | WO

Aanmelden voor de Verus nieuwsbrief

Iedere week het laatste nieuws uit het onderwijs