U bent hier

Selectie hoger onderwijs blijft uitzondering

Het diploma dat een leerling heeft behaald in het voortgezet onderwijs blijft de basis van het toegangsbeleid tot hogeschool en universiteit. Er komt in Nederland geen selectie aan de poort van het hoger onderwijs. Dat mag slechts bij hoge uitzondering. Minister Plasterk heeft dat bekendgemaakt in zijn reactie op de nota 'Ruim baan voor talent'.

Het diploma dat een leerling heeft behaald in het voortgezet onderwijs blijft de basis van het toegangsbeleid tot hogeschool en universiteit. Er komt in Nederland geen selectie aan de poort van het hoger onderwijs. Dat mag slechts bij hoge uitzondering. Minister Plasterk heeft dat bekendgemaakt in zijn reactie op de nota 'Ruim baan voor talent'.

Met deze aankondiging zet Plasterk een streep door de discussie of het niveau van de studenten te verhogen is door bij de aanmelding kritischer te kijken naar capaciteiten, motivatie, enz. In andere landen is deze wijze van selecteren veel meer gemeengoed. In Nederland is de Universiteit Leiden enkele jaren geleden begonnen met een proef om kandidaten te screenen, maar men is daarmee gestopt omdat deze aanpak geen garantie bleek dat de beste studenten op de opleiding terecht kwamen.

Opleidingen die wel mogen selecteren zijn bijvoorbeeld de kunstopleidingen, die aanvullende eisen stellen aan hun studenten. Ook opleidingen die een numerus fixus kennen (veel vraag en een beperkt aantal plaatsen) mogen selecteren. Dat gebeurt op basis van loting, zoals bij geneeskunde, journalistiek, psychologie en fysiotherapie.

Verder mogen opleidingen die intensief onderwijs bieden aan een beperkt aantal studenten (zoals het University College in Utrecht of de Roosevelt Academy in Middelburg) selecteren. Ook een vijftal experimenten die er nog lopen met selectie mogen doorgaan van Plasterk. De PvdA-minister voelt er niks voor om instellingen toe te staan hogere collegegelden te vragen dan nu is toegestaan (volgend jaar 1.565 euro), enkele uitzonderingen daargelaten.

Verder heeft de minister aangekondigd dat er individuele studiekeuzegesprekken komen voor aanstaande studenten met universiteiten en hogescholen. Een scholier moet zo een beter zicht krijgen op wat de opleiding inhoudt en wat er van de student verwacht wordt. Deze maatregel zou ertoe moeten leiden dat er minder studenten in het eerste jaar uitvallen als gevolg van een foute studiekeuze en gebrek aan motivatie. Het gaat om informatieve gesprekken, ze zijn niet bedoeld om indirect toch te kunnen selecteren. Volgens minister Plasterk is de keuze van de aankomende student nu vooral gebaseerd op de voorlichtingsdagen, maar de informatie die daar gegeven wordt is te beperkt.   Er zijn echter al veel hogescholen en universiteiten die proberen de studiekeuze te verbeteren door scholieren proefcolleges te laten volgen. Onder andere de Rijksuniversiteit Groningen, de Universiteit van Tilburg, Hogeschool INHolland en Hogeschool Rotterdam bieden scholieren de mogelijkheid een dag mee te lopen.

WO | HBO | VO

Aanmelden voor de Verus nieuwsbrief

Iedere week het laatste nieuws uit het onderwijs