U bent hier

Seeking Solidarity in a troubled Europe

Deze week participeren Verus en vertegenwoordigers van christelijke scholen in een Europese conferentie waarin de deelnemers zoeken naar meer solidariteit op scholen en in Europa. Met name de Nederlandse bijdrage over YourStory smaakt naar meer.

De driedaagse conferentie Seeking Solidarity in a troubled Europe vindt plaats in de Landesakademie für Fortbilding in het Zuid-Duitse Bad Wildbad. De conferentie wordt georganiseerd door IV en ICCS, twee Europese organisaties voor confessionele scholen, en is mede mogelijk gemaakt door Verus. Er zijn leraren, schoolleiders, onderwijsadviseurs en wetenschappers aanwezig uit Duitsland, Frankrijk, Engeland, Hongarije, Letland, Nederland, Finland, Noorwegen, Zweden, Slowakije en Zwitserland.

Versmalde blik op toetsen en resultaten

Doel van de conferentie is te verkennen wat christelijke scholen kunnen bijdragen aan het versterken van solidariteit tussen mensen dichtbij en ver weg in Europa. De eerste helft van de conferentie staat in het teken van de reflectie op de vragen wat we bedoelen met solidariteit, of daar een gebrek aan is en welke weg er naar verbetering mogelijk is. Inleiders, onder wie Rainer Wieland, vice-president van het Europese Parlement, en heterogene werkgroepen hebben zich over die vraag gebogen vanuit theologische, politieke, maatschappelijke, kerkelijke en educatieve perspectieven. Interessant is dat veel mensen uit het Europese onderwijsveld de verminderde aandacht voor social skills, humanities en Bildung betreuren. Europa breed lijden scholen onder de versmalde economische en politiek-maatschappelijke blik op toetsen en resultaten.

Solidariteit versterkende projecten zoals YourStory

De tweede helft van de conferentie stelt de hoe-vraag centraal: hoe kunnen we solidariteit versterken? Er worden diverse presentaties gegeven van sociale, maatschappelijke en pedagogische projecten in scholen in diverse Europese landen, zoals het project Compassion in Freiburg, Duitsland. Vanuit Nederland zijn er presentaties over het pedagogische project PBS op het Corderius College in Amersfoort en over de real live game YourStory. Vanwege het innovatieve en maatschappijbetrokken karakter valt YourStory met name erg goed.

Verus tipt YourStory daarom ook graag voor u. Dit gepersonaliseerde en maatschappijbetrokken project stimuleert de persoonlijke, levensbeschouwelijke en maatschappelijke vorming van jongeren op hun eigen niveau en sluit goed aan op hun belevingswereld en op de maatschappelijke stage. Wanneer u net als Verus gelooft in de kracht van mensgericht, zingevend en maatschappijbetrokken onderwijs, dan is YourStory iets voor de persoonlijke en maatschappelijke vorming van uw leerlingen.

Over YourStory

YourStory is een nieuw platform voor de vorming van scholieren. Het bestaat uit zeven deelgebieden: Storytelling & identiteit, Relatie & diversiteit, Recht & vrede, Zorg & kwetsbaarheid, Ritme & balans, Spiritualiteit & verwondering, Gezondheid & klimaat. Binnen YourStory doen de deelnemers opdrachten op deze gebieden waardoor ze zichzelf trainen en de wereld een beetje mooier maken. Scholen kunnen deze opdrachten zelf aanmaken of gebruik maken van de honderden opdrachten van andere scholen en organisaties.

YourStory is in te zetten voor ontwikkeling van de identiteit en het pedagogisch klimaat van de school, de maatschappelijke stage en het inrichten van vakken als godsdienst/levensbeschouwing, maatschappijleer en het mentoraat (bijvoorbeeld in het kader van sociaal-emotioneel leren).

Gamification

YourStory werkt met de nieuwste technieken: De deelnemers gebruik hun smartphone als communicatiecentrum en krijgen feedback zoals ze dat in een game ook zouden krijgen. Deze techniek heet “gamification” en motiveert deelnemers tot het aangaan van nieuwe uitdagingen.

Ontvang een gratis proeflicentie voor uw school of vraag een presentatie op uw school aan. YourStory geeft graag eens een demonstratie. Ga voor meer informatie of een aanvraag naar www.ystg.org.

 


PO | VO | MBO | HBO | WO

Aanmelden voor de Verus nieuwsbrief

Iedere week het laatste nieuws uit het onderwijs