U bent hier

Schoolexamencijfer allochtone leerling is te hoog

Docenten in het voortgezet onderwijs lijken hun ijverige allochtone examenleerlingen extra te willen belonen, door ze een iets hoger cijfer te geven voor hun schoolonderzoek dan hun autochtone klasgenoten. Dat maken onderzoekers van het Groningse instituut GION op na bestudering van examenresultaten in de afgelopen negen jaar.

Docenten in het voortgezet onderwijs lijken hun ijverige allochtone examenleerlingen extra te willen belonen, door ze een iets hoger cijfer te geven voor hun schoolonderzoek dan hun autochtone klasgenoten. Dat maken onderzoekers van het Groningse instituut GION op na bestudering van examenresultaten in de afgelopen negen jaar.

De onderzoekers hebben vastgesteld dat het verschil tussen het schoolexamen- en centraal examencijfer bij allochtone leerlingen twee keer zo groot is als bij autochtone. De onderzoekers denken dat dat onder andere is toe te schrijven aan een overwaardering door de docent.

Middelbare scholieren halen voor hun schoolexamen gemiddeld een 0,1 punt hoger cijfer dan voor hun centraal examen. Bij allochtone leerlingen is dit cijferverschil groter: gemiddeld 0,2 tot 0,3 punt. Dit geldt voor alle schooltypen, maar vooral de cijfers van Turkse en Marokkaanse leerlingen op havo en vmbo (theoretische en gemengde leerweg) springen eruit: voor alle vakken samen is het gat tussen beide examencijfers bij Turkse leerlingen 0,6 punt en bij Marokkaanse leerlingen 0,4 punt groter dan bij hun autochtone klasgenoten. Uitgesplitst naar exacte vakken, moderne talen en economische vakken, lopen de verschillen voor deze leerlingen op tot bijna 1 cijferpunt. Docenten blijken zich niet bewust van de grotere verschillen.

De Groningse onderzoekers Truus Harms en Lyset Rekers-Mombarg komen tot deze conclusies nadat zij de meest recente examencijfers onder de loep hadden genomen. Zij keken onder meer naar de gegevens van ruim 15.000 leerlingen uit het landelijke VOCL-'99 schoolloopbaanonderzoek (Voortgezet Onderwijs Cohort Leerlingen) en van landelijke vwo-eindexamencijfers uit 2006, en zij bevroegen docenten.

Opvallend is dat scholen met weinig extra cijferverschil 'strenge' scholen zijn. Ze houden onverkort vast aan een bepaald niveau op het schoolexamen en selecteren leerlingen al in de onderbouw.

VO

Aanmelden voor de Verus nieuwsbrief

Iedere week het laatste nieuws uit het onderwijs