U bent hier

Schoolbesturen PO stemmen in met Convenant Actieplan Leerkracht

De Werkgeversvereniging primair onderwijs (WvPO) en de PO-Raad hebben het onderhandelaarsakkoord over het Convenant Leerkracht van Nederland voorgelegd aan de achterban. Op basis van de uitgebrachte stemmen kan worden geconcludeerd dat een grote meerderheid van de schoolbesturen in het primair onderwijs instemt met het onderhandelaarsakkoord.

De Werkgeversvereniging primair onderwijs (WvPO) en de PO-Raad hebben het onderhandelaarsakkoord over het Convenant Leerkracht van Nederland voorgelegd aan de achterban. Op basis van de uitgebrachte stemmen kan worden geconcludeerd dat een grote meerderheid van de schoolbesturen in het primair onderwijs instemt met het onderhandelaarsakkoord.

Op 22 april 2008 bereikten de minister, de werkgeversorganisaties in het po, vo, mbo en hbo, en de onderwijsvakorganisaties een onderhandelaarsakkoord over het 'Convenant Leerkracht van Nederland'. De WvPO en de PO-Raad hebben bij de totstandkoming van het akkoord nauw samengewerkt. Dit is tot uitdrukking gebracht in een gezamenlijke ondertekening.

Conform de afspraak in het onderhandelaarsakkoord hebben de WvPO en de PO-Raad het akkoord voorgelegd aan hun achterban, de schoolbesturen in het primair onderwijs. Via een digitaal georganiseerde stemming konden de schoolbesturen hun stem uitbrengen.

94 schoolbesturen hebben van deze gelegenheid gebruik gemaakt. Zij brachten in totaal 2377 stemmen uit. Van deze stemmen waren er 1955 stemmen voor het omzetten van het onderhandelaarsakkoord in een definitief akkoord en 422 stemmen tegen. In percentages is dat 82,25 procent voor en 17,75 procent tegen. Minister Plasterk is schriftelijk op de hoogte gebracht dat de sector PO akkoord gaat met het omzetten van het onderhandelaarsakkoord in een definitief akkoord.

Ook de werkgevers in de andere onderwijssectoren en de onderwijsvakorganisaties hebben de minister laten weten dat het onderhandelaarsakkoord kan worden omgezet in een definitief akkoord.

De WvPO en de PO-Raad zullen de komende weken in overleg treden met de onderwijsvakorganisaties om de afspraken in het akkoord uit te werken in de CAO PO. De wijzigingen dienen voor 1 januari 2009 te zijn verwerkt in de CAO PO. Dit betekent overigens dat de huidige CAO PO die afloopt op 1 augustus 2008 zal worden verlengd tot 31 december 2009.

PO

Aanmelden voor de Verus nieuwsbrief

Iedere week het laatste nieuws uit het onderwijs