U bent hier

Schoolbesturen kritischer dan gemeenten over LEA-overleg

Schoolbesturen zijn iets kritischer over hun relatie met de gemeenten dan omgekeerd. Dat bleek tijdens de derde landelijke conferentie over de Lokale Educatieve Agenda op 12 januari 2010. Ruim 400 vertegenwoordigers van gemeenten, schoolbesturen en andere betrokken partijen wisselden met elkaar van gedachten over tal van beleidsthema's uit het onderwijs- en jeugdbeleid.

Schoolbesturen zijn iets kritischer over hun relatie met de gemeenten dan omgekeerd. Dat bleek tijdens de derde landelijke conferentie over de Lokale Educatieve Agenda op 12 januari 2010. Ruim 400 vertegenwoordigers van gemeenten, schoolbesturen en andere betrokken partijen wisselden met elkaar van gedachten over tal van beleidsthema's uit het onderwijs- en jeugdbeleid.

Ook het verslag 'De Lokale Educatieve Jaaragenda 2009' meldt dat schoolbesturen iets kritischer zijn dan gemeenten over de kwaliteit van het LEA-overleg. Ruim de helft is over het algemeen tevreden; bij de gemeenten is dat twee derde. Een vijfde van de schoolbesturen is ontevreden als gevolg van onder meer stroperige besluitvormingsprocedures, onregelmatig overleg, het niet vastleggen van afspraken en gebrek aan visie en deskundigheid bij de gemeenten.

Ledenpeiling
Die kritiekpunten stroken met de uitkomst van een recente ledenpeiling van de Besturenraad. Daaruit blijkt dat schoolbesturen kritisch zijn over hun relatie met de gemeente op het gebied van onderwijshuisvesting, spreidingsbeleid en passend onderwijs.

Als knelpunten worden veranderlijkheid van (politiek) beleid en tijdelijkheid van subsidies en budgetten genoemd. Goede communicatie, dialoog en vertrouwen vormen de basis om de kwaliteit in de samenwerking tussen onderwijs en gemeente te verbeteren, aldus onze leden.

Met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen zal de Besturenraad aandacht blijven besteden aan dit onderwerp.

Samenwerking
Tijdens de LEA-conferentie reageerden in een interactieve discussie Sjoerd Slagter (VO-raad), Kete Kervezee (PO-Raad), Sieuwert Pilon (VNG) en René Bagchus (OCW) op 'hete hangijzers' als de doorzettingsmacht van de gemeente bij het realiseren van resultaten binnen de Lokale Educatieve Agenda.

Rode lijn bij de deelsessies bleek de samenwerking tussen schoolbesturen, gemeenten en andere betrokken partners (bijvoorbeeld kinderopvang). Wat houdt de regierol van de gemeente in? Welke mogelijkheden en opdrachten brengt de samenwerking tussen onderwijs en gemeenten met zich mee? Hoe kijken betrokken partijen aan tegen het gelijkwaardig partnerschap?

 

MBO | PO | VO

Aanmelden voor de Verus nieuwsbrief

Iedere week het laatste nieuws uit het onderwijs