U bent hier

‘School moet uit groter schoolbestuur kunnen stappen’

Het wordt, als het aan de Kamer ligt, voor een individuele school mogelijk uit een groter schoolbestuur te stappen. Dat bepaalt één van de twee moties die werden aangenomen naar aanleiding van het bespreken van het Jaarverslag van het ministerie van OCW. 

Het jaarverslag is voor veel onderwijswoordvoerders de gelegenheid om nog eens terug te blikken en na te gaan wat het afgelopen jaar heeft opgeleverd.

Vakdiploma
Het Kamerlid Biskop (CDA) diende de motie in waarin de Tweede Kamer de regering verzoekt om na te gaan wat de mogelijkheden zijn om te komen tot een afzonderlijke waardering van de beroepsgerichte vakken binnen een beroepsopleiding. De Kamer wil daarvan voor de behandeling van de Onderwijsbegroting 2013 op de hoogte gesteld zijn.

De motivatie is dat het behalen van een vakdiploma van groot belang is voor het succesvol deelnemen aan de samenleving, maar dat niet alle jongeren erin slagen een volledige beroepsopleiding voldoende af te sluiten, ondanks hun goede resultaten in beroepsgerichte vakken.

Doorgeslagen schaalvergroting
SP-Kamerlid Jasper van Dijk is van mening dat de schaalvergroting in het onderwijs is doorgeslagen. Daarom diende hij een motie in waarin de Tweede Kamer de regering verzoekt om snel met een voorstel te komen waardoor het mogelijk wordt dat een individuele school uit een groter schoolbestuur kan stappen.

De regering heeft nog niet aangegeven of, hoe en wanneer zij deze moties gaat uitvoeren.

PO | VO

Aanmelden voor de Verus nieuwsbrief

Iedere week het laatste nieuws uit het onderwijs