U bent hier

School had voor scholing van leraar moeten zorgen: ontbindingsverzoek geweigerd

Neemt u een onbevoegde leraar aan? Maak zo snel mogelijk een plan voor bijscholing. Want het halen van de bevoegdheid is uw verantwoordelijkheid. Tot op zekere hoogte althans.

In een recente uitspraak kreeg een school in het primair onderwijs nul op het rekest toen een ontbinding van de arbeidsovereenkomst werd gevraagd voor een onbevoegde groepsleerkracht.

Docent Duits als groepsleerkracht

Waar bij de meeste basisscholen Engels als vreemde taal op het rooster staat, gaat het op deze school om Duits. Dat vak wordt al een aantal jaren gegeven door een lerares met een bevoegdheid voor het voortgezet onderwijs. In de loop van de tijd halen ook de ‘gewone’ leerkrachten op deze basisschool de bevoegdheid om het vak Duits te geven. De docent Duits wordt daarom steeds meer ingezet als groepsleerkracht, hoewel ze daar niet de bevoegdheid voor heeft. 

Op een gegeven moment moet de school reorganiseren. De lerares krijgt te horen dat haar aanstelling wordt beëindigd. Herplaatsing is niet mogelijk, stelt het bestuur, omdat de docent geen pabo-diploma heeft. En ze was niet bereid een zij-instroomtraject te volgen aan de pabo. Daarmee is de lerares volgens de school ongeschikt voor het uitoefenen van de functie.

Onvoldoende zorg voor scholing leraar

De kantonrechter honoreert het verzoek van de school om ontbinding van de arbeidsovereenkomst niet. De rechter is het wel met de school eens dat de leraar ongeschikt is om haar werk als groepsleerkracht te doen, maar meent dat de school haar daarvan tijdig in kennis had moeten stellen. Dan had ze veel eerder kunnen beginnen aan een zij-instroomproject aan de pabo om zo alsnog de lesbevoegdheid te behalen. Daar is eerder geen punt van gemaakt. 

De school heeft volgens de kantonrechter onvoldoende zorg gehad voor de scholing van de leraar en wijst het ontbindingsverzoek af.

Beroep op scholing is beperkt

Een andere recente uitspraak leert dat bij ontbinding van een arbeidsovereenkomst met een onbevoegde docent het beroep op scholing wel begrensd is. 
In deze zaak ging het om een docent in het voortgezet onderwijs die wel met succes door een onderwijsinstelling bij de kantonrechter voor ontslag was voorgedragen. Hier speelde dat (volgens de Wet op het voortgezet onderwijs) een onbevoegd docent niet op basis van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd mag werken. Het verweer van de docent dat hij met scholing alsnog bekwaam zou kunnen worden, werd door de kantonrechter afgewezen. 
Hier was van belang dat de scholing uit een vierjarige hbo-opleiding bestond. Daarvan vond de kantonrechter dat het aanbieden van een dergelijke scholing niet van de werkgever kan worden gevergd.

Scholing weegt zwaarder sinds WWZ

Door de WWZ, die vanaf juli 2015 geldt, heeft de verplichting voor werkgevers om werknemers te scholen een zwaarder gewicht gekregen. Het scholingsvereiste is expliciet in de wet neergelegd. Maar dit betekent niet dat een school ook verplicht is om langdurige opleidingen aan te bieden aan docenten die vak onbekwaam zijn. Wel verdient het aanbeveling om bij het aannemen van onbevoegde leraren zo snel mogelijk een plan te maken voor bijscholing.

mr. Marco de Vita, jurist bij Verus

PO | VO | MBO | HBO | WO

Aanmelden voor de Verus nieuwsbrief

Iedere week het laatste nieuws uit het onderwijs