U bent hier

Scholierenstages beconcurreren beroepsstages

De invoering van de maatschappelijke stages voor scholieren in het voortgezet onderwijs kan een negatieve invloed hebben op de beschikbaarheid van beroepsstages in vmbo en mbo. Het effect zal nog toenemen als de economische crisis lang aanhoudt.

De invoering van de maatschappelijke stages voor scholieren in het voortgezet onderwijs kan een negatieve invloed hebben op de beschikbaarheid van beroepsstages in vmbo en mbo. Het effect zal nog toenemen als de economische crisis lang aanhoudt.

Dat was de strekking van de boodschap van Jan van Zijl, voorzitter van de MBO-raad, bij de presentatie van de jongste uitgave van de Colo Barometer. Vier keer per jaar meet het Colo (de samenwerkende kenniscentra voor beroepsonderwijs en bedrijfsleven) de stand van zaken van de arbeidsmarkt, vanuit het perspectief van de mbo-student.

De Barometer van het voorjaar 2009 laat ingrijpende gevolgen zien van de crisis op de beschikbaarheid van (leer)banen en stageplekken in een aantal sectoren van het bedrijfsleven. Het Colo vreest dat bij aanvang van het nieuwe schooljaar 2009-2010 er een tekort van 150.000 stageplaatsen dreigt.

De MBO-raad voorziet een snel groeiend tekort aan werkplekken waar vmbo'ers en mbo'ers ervaring op kunnen doen. Dat klemt des te meer omdat juist in het vmbo de behoefte aan stages sterk toeneemt. Het gaat hier om stages met respectievelijk een oriënterend en beroepsvoorbereidend karakter. Gebleken is namelijk dat dit type stages sterk kan bijdragen aan het voorkomen van voortijdig schoolverlaten. De Barometer geeft aan dat er in het vmbo vraag is naar twee miljoen stagedagen per jaar extra, mede door de opkomst van de Vakcolleges (vmbo met een sterk beroepsgericht karakter).

Volgens de MBO-raad is het ook hard nodig om duidelijkheid te scheppen in alle typen stages en leerbanen en leerwerktrajecten. Er bestaan nu zoveel vormen van het opdoen van praktijkervaring dat de werkgevers door de bomen het bos niet meer zien.

Staatssecretaris Van Bijsterveldt (Onderwijs) heeft in een eerste reactie aan de Tweede Kamer laten weten hier en daar kanttekeningen te plaatsen bij de uitkomsten van de Barometer, maar desalniettemin neemt ze de signalen van het Colo serieus, en gaat ze snel om de tafel met alle betrokken partijen.

MBO | VO

Aanmelden voor de Verus nieuwsbrief

Iedere week het laatste nieuws uit het onderwijs